02:02

Bestyrelsesformand for Dansk Kyst- og Naturturisme Kjeld Zacho Jørgensen (tv.) overrakte handlingsplanen til erhvervsminister Simon Kollerup.

Handlingsplan: Outdoor-turisme skal styrkes

Danmark skal være en af Europas førende outdoor-destinationer. I dag blev den konkrete handleplan lanceret på Feriecenter Slettestrand.

Turisterne skal lokkes til Danmark for blandt andet at cykle, dyrke vandsport, vandre og fiske. I dag mødtes erhvervsminister Simon Kollerup, Socialdemokratiet, med to repræsentanter for Dansk Kyst- og Naturturisme på Feriecenter Slettestrand for at få overrakt den officielle handleplan.

Og hos Dansk Kyst- og Naturturisme glæder man sig til, at handleplanen forhåbentlig bliver en realitet.

Læs også 1.000.000 kroner til Lildstrand: Turismen skal udvikles på naturens præmisser

- Det er noget, der foregår mange steder – mange små steder, desværre - og uden sammenhæng. Det har været vigtigt for os at skabe sammenhæng omkring det, siger Kjeld Zacho Jørgensen, bestyrelsesformand, Dansk Kyst- og Naturturisme.

Dagens arrangement fandt sted på Feriecenter Slettestrand, hvor der netop satses på outdoorturisme, og direktøren er sikker på, at handlingsplanen er et skridt i den rigtige retning.

- Handlingsplanen bekræfter langt hen ad vejen det arbejde, vi gør. Men den kan blive et redskab i vores samarbejde med myndighederne, der gerne skulle kunne blive lidt lettere, siger Kristian Skjødt, direktør, Slettestrand Feriecenter.

Fem centrale anbefalinger

Læs også Populære Skagen: Turismen skaber 20 procent af kommunens job

Handleplanen har til formål at fremme en fælles bæredygtig retning, i økonomisk såvel som ressourcemæssig forstand, for udvikling af outdoor-turismen. Planen indeholder derfor fem centrale anbefalinger, som kan bidrage til at indfri det store potentiale.

Anbefalingerne drejer sig dels om at prioritere udvikling af destinationer og styrke rammerne for stærke outdoor-tilbud i udvalgte naturområder, dels om at opbygge en sammenhængende infrastruktur og dels om at skabe et varieret udbud af rentable oplevelser blandt andet gennem etablering af kommercielle erhvervsklynger.

- Vi skal blive bedre til at tjene penge på den her turisme, der hedder outdoor-turisme. Men på den anden side af balancen ligger hensynet til vores natur og vores miljø omkring os, som skal vi passe på, siger Simon Kollerup, erhvervsminister, Socialdemokratiet.

Handleplan for outdoor-turismen i Danmark 2020-2022

  • Handleplanen er udarbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme i dialog med Erhvervsministeriet, Miljø- og fødevareministeriet, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Vejdirektoratet, Danske Destinationer, Dansk Turismefremme, Friluftsrådet, Danmarks Nationalparker og en række private erhvervsaktører
  • Handleplanen indeholder fem centrale anbefalinger:
  1. Prioritér udvikling af stærke outdoor-destinationer
  2. Styrk rammerne for outdoor-tilbud i udvalgte naturområder
  3. Opbyg sammenhængende infrastruktur
  4. Tænk kommercielt og skab rentable forretninger
  5. Tilvejebring systematiseret data til vidensbaseret produktudvikling