LIGE NU:

Hollandske fiskere ødelægger følsomt rev

Danske fiskere beskylder hollandske bomtrawlere for at ødelægge koralrev. Ifølge EU er det lovligt.

Adskillige gange i december og januar har en såkaldt bomtrawler fra Holland fisket i det område, der i daglig tale kaldes ”Det gule rev”.

Ifølge EU må fiskeren gerne bomtrawle i dansk farvand, men danske fiskere mener alligevel, at hollænderen overtræder reglerne.

- Dele af revet er klassificeret som følsomt Natura 2000-område, og her må man gerne fiske. Men man må, ifølge Naturstyrelsen, ikke fiske på en måde, der er til fare for området. Derfor fisker danske fiskere kun med garn og skønsomme redskaber i det område. Hollænderne trækker tonstunge kædemåtter henover havbunden og pulveriserer totalt korallerne, lyder det fra Allan Christensen, der selv fisker fra Hirtshals.

Området, der ligger i Skagerrak ud for Hirtshals og Hanstholm, består af stenrev og enestående boblerev med flere meter høje koralformationer.

Det gule rev er mere end 100 kilometer langt og flere steder tyve kilometer bredt - og er et vigtigt yngleområde for store dele af den danske fiskebestand.

Når man ødelægger korallerne, ødelægger man ifølge danske fiskere yngleområderne for fiskene i mange år frem i tiden.

- Hollænderne fisker på tværs af revet. Forleden var trawleren henover revet seksten gange på et døgn. Så knuser de alt på bunden, og i løbet af en dag eller to dukker fiskene så op for at spise, og så kommer hollænderne tilbage og tømmer området totalt, forklarer Allan Christensen.

quote Vi skal altså have det svineri stoppet nu.

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti

DF: - Bomtrawlerne er det vilde vesten

Dansk Folkeparti har igennem længere tid fulgt sagen nøje, og de seneste to dage har partiets Morten Messerschmidt stillet spørgsmål i Folketingets spørgetime for at få ministeren til at gå ind i sagen:

- Bowtrawlerne er efterhånden det vilde vesten. Vi skal altså have det svineri stoppet nu. De ødelægger det danske havmiljø i generationer frem, og de ødelægger fiskeriet for danske fiskere, lyder det fra Morten Messerschmidt, der dog ikke skal forvente, at opgaven med at forbyde bomtrawl kommer til at gå så let.

De hollandske fiskeres færden i Skagerrak ses tydeligt på radarskærmen.
De hollandske fiskeres færden i Skagerrak ses tydeligt på radarskærmen.

Ifølge Fiskeriministeriet må hollænderne nemlig gerne fiske med bomtrawl. Også selvom den danske regering er godt og grundigt trætte af det.

- Skiftende ministre har igennem flere år forsøgt at få det her gjort forbudt, men vi løber hele tiden ind i EU-lovgivning, som gør det umuligt. På baggrund af den seneste sag har jeg igen sendt et brev til både min hollandske og min belgiske kollega, hvor jeg beder dem om at få stoppet den her praksis, forklarer Fødevare-, landbrugs- og fiskeriminister Rasmus Prehn (S), som understreger, at det har høj prioritet for regeringen at løse problemet.

De danske fiskere mener imidlertid ikke, at man kan blive ved med at vente. Revet forsvinder i rekordfart, og fremover vil endnu flere bomtrawlere komme til:

- Jeg kan ikke sige, om det tager fem eller ti år, men inden længe tror jeg ikke, der er noget fiskeri tilbage derude, lyder det fra Allan Christensen. 


Vaccination i Aalborg

play Dan fik det første stik blandt udsatte i Aalborg: - Hold ud lidt endnu. Tingene skal nok blive bedre

Boghandler, Klaus Simonsen

play Julegave-bytteræs i marts: - Normalvis er der en stor pukkel

20190918-092032-A_103Mb (1)

Flere nordjyske kommuner åbner for de ældste elever i næste uge

150816 Blå Kors

Blå Kors: - Vi er klar til kunder fra på mandag i vores genbrugsbutikker

Vaccination i Aalborg

play Dan fik det første stik blandt udsatte i Aalborg: - Hold ud lidt endnu. Tingene skal nok blive bedre

Boghandler, Klaus Simonsen

play Julegave-bytteræs i marts: - Normalvis er der en stor pukkel

20190918-092032-A_103Mb (1)

Flere nordjyske kommuner åbner for de ældste elever i næste uge

Til forsiden

Til forsiden