Arkiv. Foto: Iben Hedemann

Jammerbugt er kommet fejlene på handicapområdet til livs

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at Jammerbugt Kommune ikke har nogen fejl i deres sager på børnehandicapområdet i 4. kvartal 2017.

Jammerbugt Kommune er kommet fejlene til livs, når det kommer til sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. 

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, der ikke var nogen sager fra Jammerbugt Kommune, der blev omgjort i 4. kvartal i Ankestyrelsen.

Hvert kvartal offentliggør Ankestyrelsen oversigten over afgørelser, som de har behandlet i forhold til merudgifter  og tabt arbejdsfortjeneste.

Tallene for 4. kvartal viser, at børnehandicapområdet er kommet ud af 4. kvartal med et stort rundt 0 på hjemvisning, ændring og ophævelse af afgørelser truffet af Jammerbugt Kommune.

- Vi har klart været udfordret på området. Gennem længere tid har vi haft stort fokus på at lave flere tiltag på området for at komme fejlene til livs. I 2017 har vi derfor set en nedadgående tendens i antallet af fejl i sagsbehandlingen, og den er fortsat ind i 4. kvartal, siger formanden for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune, Ulla Flintholm (V).

Ingen anmærkning i revisionsrapport

Samtidig har børnehandicapområdet de seneste to fredage fået gennemgået sager om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med en revision foretaget af BDO Revision.

Revisionsrapporten herfra er uden bemærkninger og viser, at der er tillid til, at Jammerbugt Kommune foretager rigtige beregninger og korrekt sagsbehandling.

- Vi glæder os over, at borgerne nu igen kan have tillid til, at vi foretager en korrekt sagsbehandling på området. Når det er sagt, så vil det være utopi at tro, at vi fremover kan forvente 0 procent fejl i sagsbehandlingen på et så vanskeligt velfærdsområde. Men vi vil hænge i for at fortsætte det arbejde, siger Ulla Flintholm.