LIGE NU:

Myndigheder tiltvinger sig adgang til minkfarm for at aflive mink

En pelsdyravler på Gjøl har torsdag nægtet myndighederne adgang til hans farm. Det betyder, at den planlagte aflivning af minkbesætningen har været udsat, men myndighederne har nu tiltvunget sig adgang til farmen for at begynde at slå dyrene ned.

Efter en dramatisk optakt er aflivningen af en minkbesætning på Gjøl begyndt torsdag over middag. Aflivningerne skulle være begyndt torsdag morgen, men ejeren af minkfarmen nægtede myndighederne adgang til hans ejendom, fordi han ikke er tilfreds med den økonomiske kompensation, han er stillet i udsigt i forbindelse med aflivningen af minkbesætningen.

Torsdag over middag har Fødevarestyrelsens aflivningshold så med hjælp fra Nordjyllands Politi tiltvunget sig adgang til Poul Frederiksens minkfarm. Det fortæller TV2 Nords reporter på stedet.

Se klippet, hvor myndighederne får adgang til Poul Frederiksens minkfarm.

- Det er en ulykkelig situation, vi står i, men vi har måttet søge hjælp hos politiet for at få adgang til minkfarmen, siger Flemming Kure Marker, der er chef for VeterinærNord i Fødevarestyrelsen, til TV2 Nord.

Poul Frederiksen modsætter sig ikke politiet. Dermed kan myndighederne begynde at slå de op mod 40.000 mink ned.

Bekendtgørelse af lov om hold af dyr

Får ikke fuld kompensation

Fødevarestyrelsen kom onsdag aften med en udmelding om en kompensationsordning til pelsdyravlerne. I ordningen bliver der differentieret imellem, om minkbesætningen er smittet med coronavirus eller om den bliver aflivet, fordi den ligger inden for en radius af 7,8 kilometer af en smittet farm.

Peldyravlerne bliver kompenseret økonomisk ud fra en standardiseret tabspris for minkene, der dog vil kunne svinge afhængigt af skindenes kvalitet. Derudover vil pelsdyravlerne blive kompenseret for deres driftstab, knyttet til aflivningen af deres avlsdyr. Denne del af kompensationen vil afhænge af, om der har været konstateret smitte i besætningen eller ej.

 
 
Foto: Per Frank Paulsen

Minkfarme med konstateret smitte vil modtage 20 procent i kompensation for driftstabet, mens farme uden smitte vil modtage fuld kompensation.

Lovgivning i forhold til kompensation

- Det er total urimeligt

Poul Frederiksens minkfarm er konstateret smittet med coronavirus, men han er utilfreds med, at han derfor kun bliver kompenseret for 20 procent af driftstabet og ikke får fuld kompensation.

- Jeg føler mig virkelig trådt på, at der skal være sådan en forskelsbehandling i her i land. Regeringen har meldt ud, at de vil hjælpe os med at komme videre, men de saver jo totalt det her erhverv ned. På en almindelig lille familiebedrift, vil der være 1,2 millioner kroner i forskel (på at få 20 procents kompensation i forhold til fuld kompensation red.). Det er total urimeligt, siger Poul Frederiksen.

 
 
Foto: Per Frank Paulsen

- Der skal ikke være sådan en forskelsbehandling, og hvis der er en lovgrund, som de vil trække ned over hovedet på os for at få adgang til farmen, så må politikerne lave den lov om, siger Poul Frederiksen til TV2 Nord.

Ud over kompensation for driftstabet får pelsdyravlerne kompensation for hver mink, der bliver aflivet. Her har avlerne mulighed for at vælge, om de vil have kompensationen udbetalt med det samme ud fra en standardiseret tabspris per skind, eller om de på et senere tidspunkt ønsker at modtage et á conto-beløb, som vil blive endeligt opgjort, når næste års priser på minkskind kendes.

Du kan se et eksempel på en udregning af erstatning på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Nordjyllands beredskab  falck brand brandbil 112 genrebillede

Våd nabohjælp: Slamsluger forhindrede større brand på autoværksted

Allan Busk

play Analyse: Allan Busk er fortsat som katten på vejen - helt sin egen

Leon Sebbelin

play Borgmester hilser stemmeslugers comeback velkomment: - Jeg skred ikke ud af stolen af overraskelse

140521 19 IN Luksusbaby og lantidsledige.00_02_56_03.Still001

play Kathrine havde det svært i skolen: Nu er hun teamleder

Nordjyllands beredskab  falck brand brandbil 112 genrebillede

Våd nabohjælp: Slamsluger forhindrede større brand på autoværksted

Allan Busk

play Analyse: Allan Busk er fortsat som katten på vejen - helt sin egen

Til forsiden

Til forsiden