Poul Frederiksen nægtede Fødevarestyrelsen adgang, og politiet måtte tiltvinge sig adgang. Foto: Per Frank Paulsen

Foto: Per Frank Paulsen

Foto: Per Frank Paulsen

Foto: Per Frank Paulsen

Foto: Per Frank Paulsen

Foto: Per Frank Paulsen

Foto: Malthe Birger Jensen

Foto: Malthe Birger Jensen

Foto: Malthe Birger Jensen

1 af 9

Myndigheder tiltvinger sig adgang til minkfarm for at aflive mink

En pelsdyravler på Gjøl har torsdag nægtet myndighederne adgang til hans farm. Det betyder, at den planlagte aflivning af minkbesætningen har været udsat, men myndighederne har nu tiltvunget sig adgang til farmen for at begynde at slå dyrene ned.

Efter en dramatisk optakt er aflivningen af en minkbesætning på Gjøl begyndt torsdag over middag. Aflivningerne skulle være begyndt torsdag morgen, men ejeren af minkfarmen nægtede myndighederne adgang til hans ejendom, fordi han ikke er tilfreds med den økonomiske kompensation, han er stillet i udsigt i forbindelse med aflivningen af minkbesætningen.

Torsdag over middag har Fødevarestyrelsens aflivningshold så med hjælp fra Nordjyllands Politi tiltvunget sig adgang til Poul Frederiksens minkfarm. Det fortæller TV2 Nords reporter på stedet.

02:34

Se klippet, hvor myndighederne får adgang til Poul Frederiksens minkfarm. Foto: Malthe Birger Jensen

Luk video

- Det er en ulykkelig situation, vi står i, men vi har måttet søge hjælp hos politiet for at få adgang til minkfarmen, siger Flemming Kure Marker, der er chef for VeterinærNord i Fødevarestyrelsen, til TV2 Nord.

Poul Frederiksen modsætter sig ikke politiet. Dermed kan myndighederne begynde at slå de op mod 40.000 mink ned.

Bekendtgørelse af lov om hold af dyr

§ 65. Tilsynsmyndigheden og personer, som er særligt bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., herunder elektroniske data, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller til regler, som er fastsat i medfør af loven eller Den Europæiske Unions forordninger.


Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. Ministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler herom.

Kilde: retsinformation.dk

Får ikke fuld kompensation

Fødevarestyrelsen kom onsdag aften med en udmelding om en kompensationsordning til pelsdyravlerne. I ordningen bliver der differentieret imellem, om minkbesætningen er smittet med coronavirus eller om den bliver aflivet, fordi den ligger inden for en radius af 7,8 kilometer af en smittet farm.

Læs også Raser over kompensationsaftale: Minkavler taber en million på grund af gammel lovgivning

Peldyravlerne bliver kompenseret økonomisk ud fra en standardiseret tabspris for minkene, der dog vil kunne svinge afhængigt af skindenes kvalitet. Derudover vil pelsdyravlerne blive kompenseret for deres driftstab, knyttet til aflivningen af deres avlsdyr. Denne del af kompensationen vil afhænge af, om der har været konstateret smitte i besætningen eller ej.

  Foto: Per Frank Paulsen

Minkfarme med konstateret smitte vil modtage 20 procent i kompensation for driftstabet, mens farme uden smitte vil modtage fuld kompensation.

Lovgivning i forhold til kompensation

Grundlaget for kompensationen til de pelsdyravlere, der har fået konstateret smitte på deres farm, stammer fra "Bekendtgørelsen om erstatning og udgifter ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme" fra 2015.

Her står der, at:

§ 8. Ejerens driftstab beregnes som 20 procet af en fastlagt godkendt skalaværdi for det samlede driftstab.


Stk. 2. Hvis der ikke findes godkendte skalaværdier, udbetales 8 procent af dyrenes samlede værdi til dækning af driftstab.

- Det er total urimeligt

Poul Frederiksens minkfarm er konstateret smittet med coronavirus, men han er utilfreds med, at han derfor kun bliver kompenseret for 20 procent af driftstabet og ikke får fuld kompensation.

- Jeg føler mig virkelig trådt på, at der skal være sådan en forskelsbehandling i her i land. Regeringen har meldt ud, at de vil hjælpe os med at komme videre, men de saver jo totalt det her erhverv ned. På en almindelig lille familiebedrift, vil der være 1,2 millioner kroner i forskel (på at få 20 procents kompensation i forhold til fuld kompensation red.). Det er total urimeligt, siger Poul Frederiksen.

  Foto: Per Frank Paulsen

- Der skal ikke være sådan en forskelsbehandling, og hvis der er en lovgrund, som de vil trække ned over hovedet på os for at få adgang til farmen, så må politikerne lave den lov om, siger Poul Frederiksen til TV2 Nord.

Ud over kompensation for driftstabet får pelsdyravlerne kompensation for hver mink, der bliver aflivet. Her har avlerne mulighed for at vælge, om de vil have kompensationen udbetalt med det samme ud fra en standardiseret tabspris per skind, eller om de på et senere tidspunkt ønsker at modtage et á conto-beløb, som vil blive endeligt opgjort, når næste års priser på minkskind kendes.

Du kan se et eksempel på en udregning af erstatning på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Læs også Kompensationsordning til minkavlere på plads