Torben kommer kun ud af sengen 45 minutter om dagen - men har fået afslag på hjælperordning

Torben Jensen har i over et år forsøgt at få en såkaldt BPA-ordning, så han kan ansætte hjælpere, som kan assistere ham i hverdagen. Det har Jammerbugt Kommune afvist.

Størstedelen af døgnet tilbringer 58-årige Torben Jensen, der bor ved Aabybro, i sengen.

- 45 minutter om dagen. Det er alt, hvad jeg kan komme op, siger han.

Indtil Torben Jensen for lidt over to år siden blev ramt af en blodprop i hjernen, havde han ellers et aktivt liv.

- Jeg var ude at løbe en tur en gang imellem og havde en masse gode interesser. Jeg var ude at se sportevents og gik på jagt. Jeg har stadig et stykke jagt på Øland, men jeg kan ikke bruge det mere, fortæller han.

Efter blodproppen var Torben igennem et længere genoptræningsforløb. Han er dog stadig afhængig af hjælp til det meste og kommer kun ud af sengen i tre kvarter om dagen, hvor han har hjemmepleje.

- Jeg kan ikke gøre det alene, så jeg skal vente til, at hjemmehjælpen kommer, siger Lone Jensen, der er Torbens hustru.

Afslag på hjælperordning

I januar sidste år ansøgte parret Jammerbugt Kommune om borgerstyret personlig assistance (BPA), så Torben kan ansætte hjælpere, der kan være hos ham hele døgnet.

- Så det er mange timer, vi snakker om, og det er dyrt for dem (Jammerbugt Kommune, red.). Det ved jeg godt, siger Torben Jensen.

Hvad er BPA?

BPA står for borgerstyret personlig assistance.

En BPA-ordning kan gives til borgere over 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har meget omfattende hjælpebehov.

BPA er reguleret i servicelovens § 96.

Det er en betingelse, at borgeren har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som gør det nødvendigt at modtage den ganske særlige støtte til pleje, overvågning og ledsagelse, som ligger i ordningen.

Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne og som udgangspunkt også som arbejdsgiver, medmindre borgeren vælger at overføre tilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, der herefter bliver arbejdsgiver for hjælperne.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om BPA.

Kilde: Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Kommunen gav afslag, og parret klagede derfor til Ankestyrelsen, som nu har bedt Jammerbugt Kommune om at vurdere sagen på ny.

Hvordan er det at leve i for jer?

- Nu kalder du det at leve. Jeg kalder det at ligge. Det er jo ikke et liv, siger Torben Jensen.

Ib Nellemann (V), der er formand for Social- og sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune, ønsker ikke at udtale sig om sagen, så længe der ikke er truffet en endelig afgørelse.

Han siger, at kommunen retter sig efter de bestemmelser, der står i serviceloven i forhold til tildeling af BPA, når en konkret sag vurderes.

- Jeg er sgu bange for, hvordan det skal gå. Og så gammel er jeg altså ikke endnu. Jeg kunne i realiteten lige så godt ligge på et plejehjem og rådne op. Det er fandme træls, siger Torben Jensen.

Håber på nyt udfald

Ud over hjemmepleje har Torben Jensen også en bostøtte og en ledsagerordning, der gør, at han kan komme ud 15 timer om måneden. Størstedelen af den hjælp, han har brug for, yder hans hustru, og det er gået ud over hendes mulighed for at passe sit arbejde.

- Vi har haft mange episoder, hvor han har ligget og ikke kunnet få hjælp, så han har ringet ud på mit arbejde, og jeg har måttet skynde mig hjem, fortæller Lone Jensen.

- Så min sygdom bliver Lones sygdom. Det er ubeskriveligt, siger Torben Jensen.

Ankestyrelsen omgjorde sidste år kommunernes afgørelser i 44,9 procent af sagerne om BPA-ansøgninger. Lone og Torben Jensen håber, at Jammerbugt Kommune når frem til, at Torben kan få en BPA-ordning, når kommunen genbehandler sagen.

- Det ville betyde langt mere livskvalitet, siger Torben Jensen.

- Det ville glæde mig så meget, hvis Torben kan lave de impulsive ting, han har lyst til i hverdagen, mener Lone Jensen.


Seneste nyt

fra Nordjylland