Seneste nyt:

Lokalliste kræver alle stemmer i Jammerbugt talt om

"Skræmmende og uacceptabelt", siger formanden for Lokallisten om, at der er flere hundrede stemmers forskel på det valgresultat, man dagen efter valget kunne se på KMD’s hjemmeside, og det endelige resultat.

- Jeg mistænker ikke nogen i Jammerbugt Kommune for snyd. Men jeg mistænker dem for rod.

Sådan begrunder Steen Andersen fra Fjerritslev en klage, han på vegne af Lokallisten har sendt til kommunalbestyrelsen med krav om fintælling af alle de 21.954 stemmer, der 16. november blev afgivet i kommunen.

Klage behandles på møde torsdag

Baggrunden for Steen Andersens klage - som torsdag behandles af kommunalbestyrelsen sammen med yderligere en klage over valget, indgivet af byrådsmedlem Winnie Aakjær (S) - er, at der er flyttet ca. 350 stemmer mellem det resultat, borgerne dagen efter valget kunne læse på KMD’s hjemmeside, og det endelige resultat.

Dette print lavede Steen Andersen dagen efter valget af, hvad der skulle være valgresultatet i Jammerbugt Kommune.
Dette print lavede Steen Andersen dagen efter valget af, hvad der skulle være valgresultatet i Jammerbugt Kommune.

Steen Andersen er ingen novice i valg. Han har i nogle-og-20 år selv været kommunalbestyrelsesmedlem, først i Fjerritslev, siden i Jammerbugt. Han har også været valgtilforordnet talrige gange. I alle årene har han repræsenteret Lokallisten, hvis bestyrelse han i dag er formand for.

Lokallisten - som han selv ikke længere er kandidat for - fik flere stemmer i det endelige resultat, så det er ikke af hensyn til listen, han har klaget.

Men det er, skriver han i klagen, “skræmmende og uacceptabelt” med så store forskelle i de offentliggjorte resultater.

quote Jeg ved, at der snakkes i krogene om de mange stemmer, der tilsyneladende er flyttet

Steen Andersen, formand, Lokallisten, Jammerbugt

I Jammerbugt Kommune kan man, fremgår det af dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet, ikke genkende, at der skulle være så store forskelle, som Steen Andersen anfører. 

Kommunen nævner, at der fra valgnattens resultat til fintællingen kun er flyttet få stemmer - og i intet tilfælde flere end 10 på en enkelt liste.

Steen Andersen har imidlertid udskrevet det resultat, der det meste af onsdagen, altså dagen efter valget, lå hos KMD (hvortil kommunen selv indtaster resultaterne). Og her er eksempelvis SF noteret for 750 stemmer, mens man efter fintællingen endte på 622. 

Lokallisten var onsdag noteret for 1009 stemmer, men i det endelige resultat efter fintællingen er tallet 1144.

Sådan ser det endelige resultat ud, da det blev offentliggjort. Især for Lokallisten og SF er der tilsyneladende flyttet en del stemmer.
Sådan ser det endelige resultat ud, da det blev offentliggjort. Især for Lokallisten og SF er der tilsyneladende flyttet en del stemmer.

- Kommunens svar er, at nogen må have forsømt at opdatere tallene på KMD-siden, da man ud på valgnatten havde et resultat. Det, man har publiceret, er altså tilsyneladende et foreløbigt resultat. 

- Det kan sagtens være, de har ret. Men det er disse tal, masser af mennesker har været inde at se - og jeg ved, at der snakkes i krogene om de mange stemmer, der tilsyneladende er flyttet, siger Steen Andersen.

Han mener, at man “for at fjerne enhver tvivl” om, at valget er gennemført efter reglerne, bør fintælle samtlige stemmer.

Steen Albrechtsen, valgchef i Jammerbugt Kommune, bekræfter Steen Andersens formodning om, at KMD i løbet af valgnatten er stoppet med at lave opdateringer. Kommunen har bedt, KMD undersøge, om det kan være forklaringen på det upræcise billede.
Steen Albrechtsen, valgchef i Jammerbugt Kommune, bekræfter Steen Andersens formodning om, at KMD i løbet af valgnatten er stoppet med at lave opdateringer. Kommunen har bedt, KMD undersøge, om det kan være forklaringen på det upræcise billede.
Foto: TV2 Nord

Jammerbugt Kommunes valgchef, specialkonsulent Steen Albrechtsen, bekræfter over for TV2 Nord formodningen om, at man på et tidspunkt i løbet af valgnatten hos KMD “er stoppet med at lave opdateringer” af det indtastede, og at det kan have resulteret i et upræcist billede, hvis man om onsdagen tjekkede KMD’s valgside.

- Vi har bedt KMD undersøge, om dette kan være forklaringen, siger Steen Albrechtsen.

Optællingen af stemmer ved kommunalvalget sker i flere runder:

Først tæller man på det enkelte valgsted antallet af liste- og personlige stemmer op under et (altså uden at skele til fordelingen af de personlige stemmer mellem de enkelte kandidater på listen). Dette resultat, der har betydning for mandatfordelingen. indtelefonerer de tilforordnede på valgstedet til kommunen.

Herefter går man i gang med at tælle personlige stemmer. Når det er sket, ringer man igen til valg-hovedkvarteret.

Optællingsfejl rettes, når personlige stemmer indtelefoneres

Det kan undervejs i optællingen af de personlige stemmer ske, at man opdager fejl i den første optælling, og de korrigeres så, samtidig med at de personlige stemmer indtelefoneres.

Og der var faktisk denne gang - i Fjerritslev - en sådan optællingsfejl, som måske kan forklare, at netop Lokallisten og SF er noteret for to temmelig forskellige tal, siger Steen Albrechtsen.

Stemmer samles og tælles op.
Stemmer samles og tælles op.
Foto: Amalie Bech Worm Pedersen

- Under optællingen af de personlige stemmer opdagede man en stak stemmesedler, som i første optælling var lagt og talt forkert. Det forrykkede ved resultatet fra Fjerritslev for Lokallisten og SF. Denne ændring tastede vi selvfølgelig ind, da tallet blev korrigeret. Men måske er denne opdatering ikke kommet med i det resultat, man kunne se hos KMD, siger Steen Albrechtsen.

Han tilføjer, at man internt i kommunen hele valgnatten - også da man skulle konstituere sig - har anvendt de opdaterede og korrekte tal. Forskellen i stemmetallene er i øvrigt ikke af en størrelse, der tilnærmelsesvist kunne have rokket ved mandatfordelingen.

Efter valgloven kan valgbestyrelsen - som ikke har drøftet Steen Andersens klage - eller kommunalbestyrelsen, der altså behandler klagen torsdag, bestemme, at stemmerne tælles om, hvis der er en “begrundet mistanke om ikke ubetydelige fejl”.