Værge solgte Birthes sølvtøj - bilag er forsvundet

Tidligere værge kan ikke fremskaffe bilag for ting, han solgte fra den hjerneskadede kvinde Birthe Okholms lejlighed.

En tidligere værge for den hjerneskadede kvinde Birthe Okholm, der nu bor på et plejehjem i Aalborg, kan ikke fremlægge dokumentation for, hvad der er sket med hendes ting.

Han har for eksempel ingen bilag på noget sølvtøj og noget kongeligt porcelæn, som han har oplyst, at han har solgt.

TV2 Nord fortalte tidligere på sommeren historien om Birthe Okholm, som har boet i København i hele sit liv, hvor hun har været gymnasielærer i fransk og tysk.

I 2021 blev hun ramt af en tragisk ulykke, da hun faldt gennem et vindue i sin opgang til sin lejlighed på Østerbro. Hun blev slemt hjerneskadet af faldet.

Da familien blev orienteret var hendes lejlighed tømt - værgen oplyste, at han havde solgt hendes sølvtøj og hendes kongelige porcelæn.

TV2 Nord fortalte om sagen, fordi familien var forarget over, at værgen havde sendt Birthe til Gug Plejehjem helt uden indbo - blot med en enkelt taske med personligt udstyr.

Få dage efter TV2 Nords dækning af den sag trak værgen sig, og Birthes svigerinde Jette Okholm blev ny værge.

Hun har nu fået adgang til Birthes kontoudtog, men der er intet spor efter hverken sølvtøj eller porcelæn.

- Jeg har ledt og ledt, men kan ikke finde hverken udgifter til tømning af Birthes lejlighed eller beløb for salg af sølvtøjet og porcelænet. Jeg spurgte den tidligere værge, hvor det var blevet af efter Birthes flytning til Aalborg, men dengang sagde han, at han havde solgt det til en bekendt, siger Jette Okholm.

'Ikke interesse i at give nogle oplysninger'

Efter at Jette Okholm er blevet værge, har hun nu skrevet til den tidligere værge - og bedt om bilag fra salget af tingene fra Birthes lejlighed.

Han har sendt en kortfattet mail:

”Hej Jette. I forbindelse med min flytning er dokumentationen for salg af diverse ting fra lejligheden forsvundet, så det kan jeg desværre ikke fremsende”, lyder svaret fra den tidligere værge.

Det er Danske Banks Forvaltningsafdeling, der skal kontrollere og føre regnskab med Birthes bo. De står selv til regnskab overfor Familieretshuset, der har udpeget værgen.

Har du et godt tip?

Denne historie er blevet til på baggrund af et tip fra en bruger. Hvis du har en historie, du synes, vi skal kigge nærmere på, så klik herunder eller send en mail til redaktion@tv2nord.dk
Tip os

TV2 Nord har ikke kunnet få svar på, hvor sølvtøjet og det kongelige porcelæn er blevet af, og de afviser at udtale sig i sagen. TV2 Nord har derfor selv ringet værgen op.

- Jeg har ikke interesse i at give nogle oplysninger overhovedet til nogen som helst, så farvel, lyder det kortfattede svar fra værgen, inden han afbryder samtalen.

Har givet anden forklaring

Det viser sig, at den tidligere værge har givet en helt anden forklaring til sin brancheforening, Foreningen af Faste Værger i Danmark.

- Værgen har oplyst, at han har lavet en aftale med nogen, der skulle rydde lejligheden, og der kom der også en faktura på, som blev betalt af forvaltningsinstituttet. Det var værgens skønsmæssige vurdering, at tingene i lejligheden havde en værdi under 2000 kroner, og som led i en aftale med dem, der skulle rydde den, så kunne de få ting mod at regningen for deres arbejde blev mindre, siger Lasse Hummelhof Frandsen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.

TV2 Nord har dog ikke kunnet få oplyst, hvilken faktura Danske Banks Forvaltningsafdeling skulle have betalt. Beløbet fremgår i hvert fald ikke klart af kontoudtogene fra Birthes konto.

Vi forholder Lasse Hummelhof Frandsen værgens oplysninger om, at han har solgt ting fra lejligheden til en bekendt. Et salg han altså bekræfter i et mailsvar til den nye værge Jette Okholm.

- Det har han ikke oplyst til mig, siger Lasse Hummelhof Frandsen.

Så det er der modstridende forklaringer på?

- Ja. Jeg ved ikke, hvad der er op og ned på det, siger Lasse Hummelhof Frandsen.

Se formanden for Foreningen af Faste Værger, Lasse Hummelhoff Frandsen, fortælle hvad værgen i sagen om Birthes sølvtøj har fortalt ham:

'Et gigantisk problem'

Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen er rystet over, at der tilsyneladende ikke findes bilag over ting, der er solgt fra Birthes lejlighed.

- Det kan ganske enkelt ikke passe. Selve regnskabssiden - det er måske et flot ord at kalde det regnskab, for der er åbenbart slet ikke bilag, man kan få lov til at se - forstår jeg slet ikke. Familieretshuset har pligt til at kontrollere de her oplysninger. Hvis man har godkendt den her disposition overhovedet uden bilag, så er der da et gigantisk problem, siger Preben Bang Henriksen (V).

Den nye værge er lige så forundret.

- Vi andre almindelige mennesker gemmer da vores bilag, og jeg synes da, at når det handler om andres penge, så burde man måske være endnu mere opmærksom på at gemme bilag, siger Jette Okholm.

Foreningen af Faste Værger i Danmark opfordrer Jette Okholm til at gå til myndighederne, hvis hun mener, at den tidligere værge har optrådt i strid med loven - og det er hun parat til.

- Det overvejer jeg, og jeg vil ikke afvise at sagen bliver meldt til politiet, siger Jette Okholm.

SVAR FRA FAMILIERETSHUSET

Kære Per Harder Højbjerg

Du har søgt om at få aktindsigt i sagen vedrørende Birthe Sandberg Okholm angående følgende:

• Har Familieretshuset kendskab til, at der er solgt indbo, som der ikke foreligger bilag på?

• Har Familieretshuset godkendt regnskab fra værgen/Forvaltningsinstituttet?

• TV2 Nord ønsker nævnte regnskaber udleveret

I forhold til salg af indbo skal vi oplyse, at Familieretshuset ikke skal godkende en værges disposition vedrørende salg af sædvanligt indbo. Salg af løsøre anses som et naturligt led i værgens opgaver ved værgemålets begyndelse eller hvis hjemmet skal afvikles i forbindelse med plejehjemsanbringelse eller flytning til en institution. Værgen har en bred margin med hensyn til, hvad der hører under sædvanlig administration, når salget sker på sædvanlige markedsvilkår og under forudsætning af, at salget ikke sker til værgen eller dennes nærtstående.

Vi er ikke i besiddelse af bilag eller kvitteringer og har derfor ikke mulighed for at meddele dig aktindsigt heri.

I forhold til din anmodning om regnskaber skal vi oplyse, at vi ikke er i besiddelse af værgemålsregnskaber. Værgen skal efter værgemålslovens § 29 sørge for, at der aflægges regnskab over forvaltningen af formuen og anvendelse af indtægter. Justitsministeren fastsætter reglerne herom. Det følger af bekendtgørelse om værgemål § 15, at indtægtsregnskabet og et eventuelt formueregnskab skal indsendes til den forvaltningsafdeling, der bestyrer midlerne. Kun hvis der ikke bestyres midler i en godkendt forvaltningsafdeling, skal indtægtsregnskabet og et eventuelt formueregnskab indsendes til Familieretshuset.

Vi har derfor ikke mulighed for at meddele dig aktindsigt heri.


Kritik af værger

80_percent

play Mettes årelange kamp fortsætter: - nu vil tidligere minister hjælpe

Birthe Sandberg Okholm

play Birthes værge meldte aldrig hendes ulykke til forsikring - nu bliver han meldt til politiet

Birthe og Hans

play Efter historier om Birthe og Hans: Retsordfører forlanger revision af værgelov

25_seconds

play Faldt baglæns ud af vindue: Naboer triste over Birthes skæbne

indlæs flere

Seneste nyt

fra Nordjylland