LIGE NU:

Efter kyst-vandalisme: Borgmester takker nej til møde med sommerhusejere

Borgmester Arne Boelt og udvalgsformand Søren Smalbro møder ikke op i et sommerhusområde ved Lønstrup lørdag, når sommerhusejere samles for at drøfte den ulovlige kystbeskyttelse.

- Hjørring Kommune er altid klar til at møde borgere og drøfte de ønsker, udfordringer og problemer, som vi kan bidrage til en løsning af.

Sådan skriver kommunen i en pressemeddelelse torsdag aften, hvor det videre fremgår, at selv om kommunen altså gerne vil i dialog med borgerne, så ønsker borgmester Arne Boelt (Socialdemokratiet) og formand for teknik- og miljøudvalget Søren Smalbro (Venstre) ikke at tage imod den invitation, sommerhusejere ved Lønstrup har sendt dem til et møde lørdag.

Sommerhusejerne har inviteret til mødet efter sagen om den ulovlige kystsikring, der før jul blev etableret ved sommerhusområdet, hvor klitter blev gravet væk og sandet skubbet ud over klinten. Derefter blev der hældt beton ud over klinten.

Kystdirektoratet har torsdag politianmeldt ødelæggelserne, da man mener, der er sket overtrædelse af såvel kystbeskyttelsesloven som klitfredningsbestemmelserne.

Det er netop fordi, det nu er blevet en politisag, at borgmesteren og udvalgsformanden ikke ønsker at deltage i mødet lørdag, oplyser Hjørring Kommune i pressemeddelelsen.

Kommunen skriver videre, at man er af den opfattelse, at der i denne sag er en del misforståelser omkring Natura2000-beskyttelsen i området. I pressemeddelelsen lyder det således:

"Natura2000 er en international beskyttelse og områdernes afgræsning er fastsat efter godkendelse af EU-kommissionen.

Det konkrete Natura2000-område ved Mårup Strand syd for Lønstrup har blandt andet til formål at beskytte den fri dynamik på klinten. Natura2000-området dækker et areal fra Rubjerg Knude i syd op til Lønstrup by i nord. Lønstrup by og kystbeskyttelsesanlæggene ud for Lønstrup ligger ikke indenfor det beskyttede område, hvorfor reglerne ikke gælder her.

Ved Lønstrup kan man i øvrigt tydeligt se, at konsekvensen for klinten, når effektiv kystbeskyttelse hindrer kysterosionen er, at klinten rundes af og bliver bevokset. Den frie dynamik er således standset. Det er netop dette forhold der gør, at effektiv kystbeskyttelse, der standser kysttilbagerykningen vil være i strid med bestemmelserne indenfor Natura2000 området.

Kystbeskyttelse i form af sandfodring i mængder, der alene reducerer kysttilbagerykningen, vil ikke være i strid med Natura2000 beskyttelsen.

Selve sommerhusområdet ligger udenfor Natura 2000 området, hvorfor afrømningen af sand fra terrænet i sig selv ikke er i strid med disse bestemmelser. Hele klinten og stranden ligger derimod inde i Natura2000 området. Det afrømmede jord, granit-sten og flydende beton er således læsset af inde i selve Natura2000 området."

Hjørring kommune og Kystdirektoratet har taget initiativ til et fælles kystbeskyttelsesprojekt med grundejerforeningerne langs en 7,5 kilometer lang strækning. Kystbeskyttelsesprojektet vedrører storskala sandfodring direkte i kystprofilet på revlen og projektet inkluderer også området ud for Mårup Strand.

Ved god tilslutning fra grundejersiden til projektet er der potentiale i at kunne håndtere den meget store kysterosion, der helt naturligt er på Hjørring Kommunes vestvendte kyst. Projektet starter i 2018 men forventes at accelerere væsentligt i perioden 2019-2023. Hjørring Kommune forventer, at staten efter nærmere forhandling, også indtræder i projektet i denne periode med et betydeligt bidrag.