Det er ikke alle sommerhusgrundene, der er blevet kørt over af nedrivningsmaskiner. Foto: Brian Daugaard

Foto: Daniel Mikkelsen

1 af 2

Vestkysten: 10 mio. kroner på vej til kystsikring

Penge til at sikre kysten mod naturens kræfter er på vej til Nordjylland. De ti millioner kroner skal bruges til at kickstarte Hjørring Kommunes arbejde med kystbeskyttelse ved Løkken, Lønstrup og Nørlev.

10 millioner kroner ud af en pulje på 45 millioner kroner går til Nordjylland, når midlerne fra Vækstplan DK skal fordeles. 

Det ligger fast efter regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF torsdag aften er blevet enige om, hvilke områder der skal have del i de 45 millioner kroner.

- Det er en rigtig god nyhed for Nordjylland. Efter omstændighederne er jeg tilfreds. Det ligner en kickstart til Hjørrings Kommunes arbejde i forhold til kystsikring, lyder det fra det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V).

Læs også Ulovlig kystbeskyttelse meldt til politiet

Landspuljen er øremærket til både naturindsatser og kystbeskyttelse. Udover Løkken, Lønstrup og Nørlev kan også Anholt se frem til en økonomisk håndsrækning til kystbeskyttelse, mens bornholmerne får mere natur til gavn for fugle og planter. 

Det ligner en kickstart til Hjørrings Kommunes arbejde i forhold til kystsikring

Preben Bang Henriksen, folketingsmedlem, Venstre

- Pengene er øremærket til sandfodring i Lønstrup, Nørlev og Løkken. En sandfodring, der er planlagt til udførelse i sommer. Og forhåbentlig som led i en større sammenhængende indsats, siger Preben Bang Henriksen.

De uforbrugte midler i Vækstplan DK kommer fra Skatteministeriet. I alt er de 45 millioner kroner fordelt mellem syv projekter og puljer.

- Med de 45 mio. kroner sætter vi ekstra skub i en række vigtige indsatser, som kan gøre livet lettere for borgere og for kommuner. Midlerne falder på et tørt sted, hvor vi kan gøre rigtig meget godt for mange borgere. Jeg er særligt glad for, at vi afsætter penge til at genetablere Ekkodalens moser på Bornholm. Det har været et konkret mål for regeringen. Genetableringen kan give bedre levevilkår for vilde dyr og planter, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i en pressemeddelelse.

Samtidig oprettes der en pulje, som giver kommuner og private digelag mulighed for at få tilskud til digeprojekter, mens kommuner også kan få tilskud til at fjerne herreløse skibsvrag nær kysten.

45 mio. kroner til kystbeskyttelse- og naturindsatser

  • Kystbeskyttelse på Anholt: 3,2 mio. kroner til et konkret kystbeskyttelsesprojekt
  • Nyt forsøg med drænrør som kystbeskyttelse: 2 mio. kroner til drænrør på en forsøgsstrækning.
  • Rådgivning om klimaskadelige F-gasser: Pulje på 1,6 mio. kroner til rådgivning om fluorerede drivhusgasser.
  • Pulje til aktuelle digeprojekter: 9 mio. kroner til en pulje, som kommuner eller etablerede digelag kan søge til forstærkning eller nybygning af diger, der er klar til etablering.
  • Kystbeskyttelse i Løkken, Lønstrup og Nørlev: 10 mio. kroner til sandfodring af kyststrækningen.
  • Pulje til fjernelse af skæmmende skibsvrag: Målrettet pulje på 2,8 mio. kroner til kommuner til at fjerne kystnære og herreløse skibsvrag.
  • Naturgenopretningsprojekt i Ekkodalen: 16,4 mio. kroner til genetablering af Bornholms største moseområde.