LIGE NU:

Færre penge til Læsø betyder markante forringelser: Frygter beboerflugt

Borgmesteren på Læsø frygter, at serviceniveauet for især de ældre i kommunen vil blive så ringe, at de flytter fra øen.

- Det dækker på ingen måde ubalancen i budgetforslaget.

Så klar er meldingen fra borgmesteren i Læsø Kommune, Karsten Nielsen, ovenpå Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om særtilskud for budgetåret 2019.

Her er Læsø Kommune blevet bevilliget godt fem millioner kroner. Men det tal er langt fra det, som Læsø Kommune havde ansøgt om.

- Vi er meget uforstående over for det. Vi synes nemlig, vi havde et godt møde med økonomi- og indenrigsministeren, hvor vi fornemmede at han lyttede til det, vi fortalte om vores udfordringer med blandt andet en høj gennemsnitsalder, siger borgmester Karsten Nielsen fra Dansk Folkeparti.

Kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune havde ansøgt om 14 millioner kroner i særtilskud. Bestyrelsen forklarede, at Læsø Kommune ingen mulighed har for at skabe balance i budget 2019, hvis ikke ansøgningen ville blive imødekommet med det fulde beløb.

- Vi har et meget lille beskatningsgrundlag herovre, fordi der ikke er så mange med høje indkomster. Vi har simpelthen ikke mulighed for at skære, uden at komme i karambolage med de udgifter, vi skal afholde til eksempelvis ældrepleje, siger Karsten Nielsen.

quote Vi er bange for at serviceniveauet på plejehjemmet herovre bliver så lavt, at beboernes familier udenfor Læsø begynder at trække dem hjem

Karsten Nielsen, borgmester, Læsø Kommune (Dansk Folkeparti)

Ministeren vil ikke mødes med borgmesteren

Karsten Nielsen har anmodet om endnu et møde med Simon Emil Ammitzbøl-Bille. Men det afviser ministeren. I et svar til Karsten Nielsen skriver han:

- Jeg har desværre ikke mulighed for at afholde endnu et møde med borgmester Karsten Nielsen i nærmeste fremtid. Alt i alt er der i foråret og ved den seneste ansøgningsrunde foretaget en udmelding af tilskuddene ud fra det aktuelle oplysningsgrundlag vedrørende kommunernes økonomiske situation, og ministeriet finder ikke, at der er grundlag for en ny vurdering af Læsø Kommunes økonomi, skriver Simon Emil Ammitzbøl-Bille til borgmester Karsten Nielsen.

Og det svar er Karsten Nielsen ikke tilfreds med. For hvis ikke kommunen får tildelt de 14 millioner kroner i særtilskud, er borgmesteren bange for, at det kan ende med befolkningsflugt fra øen.

- Vi er bange for at serviceniveauet på plejehjemmet herovre bliver så lavt, at beboernes familier udenfor Læsø begynder at trække dem hjem, siger Karsten Nielsen.

Men selvom Læsø ikke har fået bevilliget det fulde beløb i første omgang, giver borgmesteren og de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke op.

- Hvis ikke ministeren vil lytte, er vi nødt til at tage den op på Christiansborg. Vi er tre politiske partier i kommunalbestyrelsen: Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre. Vi har hver især været i kontakt med vores bagland, og så håber vi på, at vi ad den vej kan rykke ved noget, siger han.