LIGE NU:

Læsø bryder styrelsesloven: Vedtager budget med underskud på 20 millioner

Borgmester vedkender, at man ikke lever op til den kommunale styrelseslov krav om et budget i balancen. Regner med flere penge fra staten.

En enig kommunalbestyrelse på Læsø vedtog mandag aften et budget for øens økonomi i 2020. Et budget med et underskud på 19,5 millioner kroner, og det må man i følge den kommunale styrelseslov ikke. 

Det er en kendt sag, at kommunens økonomi er i dårlig forfatning, indtjeningen falder og udgifter stiger. Men det er et lovkrav, at kommunerne skal aflevere budgetter der er i balance, så derfor har kommunalbestyrelses ni medlemmer medregnet et ekstra bidrag fra staten på 19,5 millioner kroner, som man endnu ikke har fået bevilget.

- Vi er godt klar over i kommunalbestyrelsen, og det er vi også blevet gjort opmærksom på af kommunaldirektøren, at det ikke er i henhold til styrelsesloven, erkender Læsøs borgmester, Karsten Nielsen fra Dansk Folkeparti.

Alligevel trodser han og kommunalbestyrelsen advarslerne og overtræder lovgivningen.

- Det er den mulighed, vi mener, der er for at råbe op overfor staten og sige, at vi mener, at vi skal have et serviceniveau, som vi allesammen kan leve med herovre, uddyber han.

Så sent som torsdag den 24. oktober var en delegation fra Læsø på Christiansborg med hatten i hånden for at bede om flere penge. 

Kommunekassen bliver mere og mere tom, for hver dag der går. Kommunen modtog for cirka tre uger siden 7,2 millioner kroner i ekstraordinær støtte fra puljen for vanskeligt stillede kommuner og et likviditetslån på 10 millioner kroner. 

Det enstemmigt vedtagne kommunalbudget for 2020 tegner altså en dyster fremtid på Læsø.

- Vi kæmper jo rigtigt meget for at bevare Læsø som et selvbærende samfund, og det mener vi, at vi kan. Men vi er underfinansieret, som det ser ud lige nu. Så det beder vi om forståelse for på Christiansborg.

Men om kommunen får opbakning fra politikerne på Christiansborg er en helt anden sag. Og dermed risikerer kommunen at blive sat under administration. 

Læsø Kommune løber tør for penge inden årets udgang, hvis de ikke får hjælp fra staten. Indslag fra 10. oktober 2019.