02:05

Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, på besøg på Læsø Spisehus for at høre om kommunens arbejde med at tiltrække lærlinge.

Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, på besøg på Læsø Spisehus for at høre om kommunens arbejde med at tiltrække lærlinge. Foto: Tor Løkken

1 af 2

Læsø viser lærlingeinitiativ frem for minister

Læsø har tirsdag fint besøg af undervisningsminister Ellen Trane Nørby. Her inspireres hun af kommunens måde at tiltrække unge lærlinge til øen.

Danmarks mindste kommune, Læsø, er på fem år blevet mindre og mindre rent befolkningsmæssigt. Det skaber udfordringer på både pasnings- og skoleområdet, men også kommunens erhvervsliv rammes af den nedadgående udvikling.

Tirsdag lægger minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby (Venstre), vejen forbi Læsø, for at blive klogere på kommunens tiltag på områderne.

- Øer som Læsø kan have udfordringer med at tiltrække de unge mennesker, der skal være med til at sikre den nødvendige arbejdskraft. Her skal alle tage del i opgaven – også lokalsamfundet, siger ministeren.   

Læs også Læsø drømmer om ny stor lufthavn

Første stop på ministerens rundtur var hos Læsø Spisehus. Her samarbejder man med Tech College Aalborg, om at tiltrække unge elever på kokkeuddannelsen.

- Læsø Spisehus er et oplagt eksempel på en lokal virksomhed, der tager ansvar. De lokale kræfters fokus på at skabe gode rammer for eleverne viser, at man er villig til at gøre en ekstra indsats for at tiltrække arbejdskraft, fortsætter Ellen Trane Nørby.

Læsø Spisehus er et oplagt eksempel på en lokal virksomhed, der tager ansvar. 

Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, Venstre

Inden besøget på Læsø Spisehus var ministeren blevet præsenteret for projektet ”Flere lærlinge på Læsø”, som øens turist- og erhvervsforening står bag.

På sidste del af ministerens besøg fokuseres der på øens måde at drive dagtilbud og skole på. Her er destinationerne Læsø Børnehus og Læsø Skole.

På Læsø har de på grund af et lavt børnetal været nødsaget til at bringe inklusion og sammenlægning i spil langt før resten af landets kommuner. Her er ministeren især interesseret i at høre om kommunens erfaring med sin sammenlægning af vuggestue og børnehave.

Ellen Trane Nørby vender igen tilbage til fastlandet tirsdag eftermiddag.    

Se en reportage fra ministerens besøg i nyhederne 19.30.

 

Fakta: Ministerens besøg på Læsø 

Kl. 9.30: Projekt ’Flere lærlinge på Læsø’ på kommunekontoret og virksomhedsbesøg hos Læsø Spisehus

Kl. 11.15: Besøg hos Læsø Børnehus

Kl. 12: Frokost med Borgmester Tobias Birch Johansen, socialchef Lotte Keller Christensen og formand for social- og kulturudvalg Lone Broe Christensen

Kl. 12.45: Besøg på Læsø Skole