Foto: Jesper Christiansen

Landets mindste kommune skrumper: Nu er der under 1800 indbyggere på Læsø

Få fødsler og mange dødsfald betyder at der nu er under 1800 indbyggere på Læsø.

Landets mindste kommune er ved starten på det nye årti hjem for under 1800 indbyggere. Det viser Læsø Kommunes årlige statusrapport fra Tilflytterservice, der er en afdeling under VisitLæsø, som aktivt arbejder på at tiltrække nye beboere til øen.

Rapporten viser således, at der ved udgangen af december 2019 var blot 1793 indbyggere på Læsø mod 1804 ved udgangen af 2018.

Læs også Stort hotel gået konkurs med millionunderskud: Lokale på læsø er frustrerede

Flere tilflyttere

Tallene dækker dog over flere historier:

Samlet set er der en tilbagegang i indbyggertallet, men det er antallet af dødsfald i 2019 kontra antallet af fødsler, der får det samlede resultat til at ende i denne grøft.

Der var nemlig hele 30 dødsfald mod kun 8 fødsler - altså en difference på 22 personer i den "gale" retning.

Omvendt gemmer tallene over til- og fraflytning på øen over en positiv historie. Der var nemlig 120 personer, der flyttede til øen udefra mens kun 109 flyttede fra øen. En difference på 11 personer til den gode side som desværre ikke er nok til at bibeholde sorte tal på bundlinjen i det store personregnskab på Læsø.

Læs også Læsø på fallittens rand får nu hjælp - men katastrofen lurer stadig

Med hatten i hånden

Det er således bestemt ikke let at være landets mindste kommune og de massive udfordringer med at få budgetterne til at hænge sammen, bliver ikke mindre.

Således var borgmester Karsten Nielsen (DF) sammen med to kolleger fra kommunalbestyrelsen i december til møde hos indenrigsminister Astrid Krag med ønske om at få et økonomisk tilskud på 10 millioner kroner med hjem så Læsøs budget for 2020 kunne vedtages inden for lovens rammer. Det ønske fik delegationen ikke indfriet. De blev istedet tilbudt at låne de 10 millioner kroner - et tilbud, de takkede ja til.

- Vi kom efter nogle penge, men det er ikke penge, vi har i tasken nu. Vi har fået en låneramme på 10 millioner kroner, som vi kan konvertere til drift, fortalte Karsten Nielsen efter mødet med indenrigsministeren.

Overblik: Derfor er Læsøs økonomi en evig kamp

  1. Læsøs demografi kendetegnes ved: 1. Danmarks suverænt ældste befolkning - højeste gennemsnitsalder på 53,6 år - ca. 50% af befolkningen er over 60 år. På landsplan er det ca. 25%
  2. Læsø er blandt de 3 kommuner, der har Danmarks absolut laveste gennemsnitsindkomst pr. indbygger. Borgerne er blandt Danmarks fattigste, og de er socialt- samt sundhedsmæssigt relativt dårligt stillede
  3. et af landets hurtigst voksende antal udgiftskrævende ældre over 80 år
  4. et hastigt faldende antal erhvervsaktive (faldet er på ca. 20% over de seneste 7 år)
  5. antallet af børn under 16 år stiger svagt (udgifter til daginstitution og skole falder ikke.)
  6. Læsøs 1.800 borgere er ca. det halve af den næstmindste kommune, hvorfor en enkelt dyr personsag rammer budgettet forholdsmæssigt hårdere.
  7. Læsø har service- og infrastrukturudgifter til ca.19.000 samtidige sommerhusbeboere. Befolkningen er under 1/10 af sommerhusbeboerne og øen bærer byrden i over 1/10 af året. Infrastrukturen er mere end dobbelt så stor, som hvad Læsøs faste befolkning anvender.
  8. Læsø Kommune har Danmarks klart dårligste forsørgerbrøk = 104 i 2019 og stiger til ca. 123 i 2029 (VIVE´s fremskrivning

 

Kilde: Læsø Kommmune