LIGE NU:

400.000 kroner til ny badebro: Sildehagen bliver Mariager Fjords nye bademekka

En ny badebro og masser af faciliteter på land skal puste nyt liv i det populære badested Sildehagen ved Hobro.

Ved Sildehagen i Hobro kunne man fra 2002 til 2018 kaste sig i fjorden fra områdets badebro. Men vejr og vind tærede hårdt på broen, som til sidst gik helt i forfald, og siden har det populære badested ikke haft andre faciliteter end et bord-bænkesæt og en skraldespand.

Men det skal der laves om på. En arbejdsgruppe med Hobro Turistforening, Hobro Handel og det nyoprettede Fjourlaug Hobro som aktører har besluttet at forvandle området fra grøn plet med stenstrand til bademekka for hobrogensere og udenbys gæster.

Det skal ske ved at etablere en badebro og en cirkelbro, et projekt, der løber op i knap 400.000 kroner, og de penge er allerede i hus takket være donationer fra Salling Fonden (250.000 kroner) og Svend Nielsen og Herdis Mygind Fonden (146.000 kroner).

- Det er dejligt. Nu kan vi jo realisere badebroen og cirkelbroen. Og så vil vi jo også gerne lave flere faciliteter i området, fortæller Hanne Thomsen, som er formand for Hobro Turistforening.

De øvrige faciliteter skal blandt andet tælle omklædningsfaciliteter, toilet, borde og bænke og etablering af græsbelagt adgangsvej til badebroen for gangbesværede. Denne del af projektet løber op i omkring 150.000 kroner, og de penge ventes at blive bevilget fra Mariagerfjord Kommunes pulje for aktiviteter ved fjorden.

Dermed ser det ud til, at Sildehagen kan blive lidt af en magnet for badegæster.

- Vi håber, det bliver et sted, som rigtig mange vil bruge, og vi vil også gerne samarbejde med de foreninger, som bruger fjorden. Det kunne eksempelvis være vinterbaderne, som i dag holder til på den modsatte side af fjorden, men som måske kunne have gavn af at komme herover og benytte badebroen i stedet for at skulle gå direkte ud gennem det kolde vand om vinteren, siger Svend Skifter Andersen, som er medlem af Fjordlaug Hobro og har været en del af arbejdsgruppen bag projektet ved Sildehagen.

Området har været fredet siden 1937 med det formål at sikre den almene befolknings adgang til at bruge området rekreativt. Initiativtagerne vil med deres projekt tale ind i den dagsorden, og derfor håber de, at fredningen ikke kommer på tværs af planerne om faciliteterne på land. Badebroen ventes klar til badesæsonen 2021, og hvis alt går efter planen, er de fleste af de øvrige faciliteter også på plads til den tid.