LIGE NU:

Ældreplejen vinder pris for målrettet hygiejne som mindsker urinvejsinfektioner

I Mariagerfjord Kommune har man gjort en stædig indsats for at få reduceret antallet af urinvejsinfektioner.

Et kvalitetsløft til forebyggelsen med enormt potentiale. Så enkelt kan man beskrive Mariagerfjord Kommunes stædige indsats for at reducere urinvejsinfektioner blandt kommunens borgere. Indsatsen har allerede sikret kommunen en international pris for sit arbejde, men også i lokal forstand fortjener kommunen hæder.

- Det er uhyre imponerende resultater, som man har skabt - båret af fagligt engagement og datadreven ihærdighed,fortæller Susanne Knøchel, formand i Rådet for Bedre Hygiejne.

I Mariagerfjord Kommune har man i Sundhed og Ældre gjort en stædig indsats for at få reduceret antallet af urinvejsinfektioner. Værktøjerne har dels været god hygiejne, men også en detaljeret opmærksomhed på selve plejeprocessen og på at få bedre data for at kunne styre og optimere indsatsen undervejs. Dét har givet så solid pote, at man nærmest har stoppet de ellers så velkendte infektioner i overhovedet at forekomme.

- Vi var overbeviste om, at vi kendte smitteveje og årsagerne til infektionerne - men vi kunne se, at vi stadig havde noget at lære, når det gjaldt om at få brugt alle værktøjerne samtidig, fortæller Charlotte Andersen, hygiejnesygeplejerske i Mariagerfjord Kommune og projektleder for kommunens indsats.

- Det har været afgørende for både medarbejdere og ledelse, at vi har fået skabt fælles sprog og synlige data om udfordringen, da vi naturligvis alle sammen gerne ville forhindre infektionerne. Udfordringen var jo mere at sikre, at alle led i kæden kom på plads.

Med en indledende målsætning om at nedsætte behandlingskrævende urinvejsinfektioner med mindst 50 pct. er kommunen ovenud tilfreds med de opnåede 70-86 pct.,  især da resultaterne er fastholdt efter projektperiodens afslutning.

- Vi har klart også fået blod på tanden og ved nu, at urinvejsinfektioner ikke er et vilkår, man bare skal leve med, men sagtens kan undgås, understreger Charlotte Andersen, der derfor også med stolthed kan fortælle, at man i kommunen har implementeret principperne i alle otte plejecentre.

I Rådet for Bedre Hygiejne håber man på, at de gode erfaringer kan komme til gode i mange flere kommuner, da perspektiverne ikke bare er færre infektioner og højere kvalitet, men også færre behandlinger med antibiotika og genindlæggelser.

- Kommunens flotte indsats skaber med andre ord både bedre forhold for borgerne og nogle rigtig vigtige domino-effekter; det er jo netop dét vi ser som hygiejnens vigtigste rolle i samfundet, siger Susanne Knøchel.