LIGE NU:

Fyrede tillidsvalgte: Fagforbund truer kommune med retssag

En samlet fagbevægelse og Mariagerfjord Kommune er ikke kommet tættere på en løsning om seks fyrede tillidsvalgte, efter de fredag eftermiddag igen mødtes til forhandlinger.

Der er stadig ingen udsigt til at nå til enighed.

Sådan lød det fra både fagbevægelsen og Mariagerfjord Kommune, efter parterne fredag eftermiddag har været samlet til møde på rådhuset i Hobro for at finde en løsning på konflikten om de seks tillidsvalgte, som er blevet fyret i forbindelse kommunens store sparerunde. 

- Det eneste, der er kommet ud af det møde, er, at vi ikke er blevet enige om noget. De mener stadig, at de har god grund til at fyre de tillidsvalgte, og vi mener stadig, at det ikke er et sagligt grundlag, de er opsagt på, lyder det fra formanden fro FOA Mariagerfjord, Kenn Andreasen.

Tvingende omstændigheder

Konflikten er opstået, efter Mariagerfjord Kommune i sidste uge opsagde i alt 44 medarbejdere som led i den store sparerunde, hvor kommunen skal finde 123 millioner kroner på næste års budget.

Blandt de 44 opsagte medarbejdere er seks tillidsvalgte. Tillidsvalgte medarbejdere kan kun opsiges, hvis der er tale om tvingende omstændigheder. Det mener FOA og resten af fagbevægelsen ikke er tilfældet i sagen her, men hos Mariagerfjord Kommune er de overbeviste om, at opsigelserne er sket i tråd med reglerne.

- Vi mener sådan set, at vi har gjort et grundigt stykke arbejde. Vi har selvfølgelig foretaget en grundig juridisk vurdering af, om det holder vand, og vores vurdering er, at det gør det, siger kommunaldirektør i Mariagerfjord Kommune, Lars Clement. 

Kan ende i retten

Dermed står de to parter stadig lige så stejlt overfor hinanden, som de gjorde før dagens møde. Og dermed er fagforeningerne også et skridt tættere på at gøre alvor af deres advarsler om at trække kommunen i retten, hvis ikke de seks fyrede tillidsvalgte bliver omplaceret i andre stillinger. 

I den kommende uge vil de enkelte fagforeninger arbejde videre på at finde en løsning med kommunen, men lykkes det ikke, kan det resultere i en faglig voldgiftssag i Arbejdsretten. Samtidig overvejer den samlede fagbevægelse også kollektivt at lægge sag an mod kommunen. 

- Nu tager hver enkelt organisation, som har nogle opsagte tillidsvalgte, fat i den igen og finder ud af, om den skal føres videre i en faglig voldgift. Og så kigger vi sammen på, om vi skal køre sagen videre som organisationsfjendtlig handling, siger Kenn Andreasen.  

Fagbevægelse og Mariagerfjord Kommune fortsat uenige om fyringer.