Nordjyllands største mælkebedrift har langt flere køer end tilladt

Hedelund Mælk ved Arden har flere køer, end de har tilladelse til. Nu har Danmarks Naturfredningsforening klaget til Ankestyrelsen.

Brian Andersen har netop kasseret tusind juletræer fra sin plantage fordi der er alger på nålene. 

Han er overbevist om at algerne skyldes naboen - Hedelund Mælk.

- Der er jo et stort kvægbrug øst for os. Det giver alger. Der er for meget kvælstof i luften, siger Brian Andersen.

I følge Danmarks Naturfredningsforening har Hedelund Mælk 4164 kvæg, men de har kun gyldig miljøgodkendelse til 2413 dyr. Tallene har de fra Det Centrale Husdyrs Register. 

Og det provokerer foreningen, for gården ligger ved Villestrup Ådal, der er et naturfølsomt Natura 2000 område.

- Der er en masse følsomme arter, som ikke tåler al den ammoniak, som er forbundet med at drive en bedrift i den her størrelsesorden, siger Mikael Kau, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord.

Udvidet i god tro

Hedelund Mælk fik i 2020 lov til at udvide af Mariagerfjord Kommune. 

Et år efter blev miljøgodkendelsen underkendt af Miljø- og Fødevare Klagenævnet, der mener at virksomheden udleder for meget ammoniak. 

Men da havde virksomheden ifølge kommunen udvidet i god tro.

- Vi synes sådan set, at vi havde givet en lovlig tilladelse. Der sker jo så det, at da de endeligt kommer til at sagsbehandle den, så har de lavet beregningssystemet om, forklarer Lars Højmark, der er teknik- og miljøchef i Mariagerfjord Kommune.

Mariagerfjord Kommune fik et år til lavet en ny miljøgodkendelse, men det fik de ikke gjort. Indtil videre er fristen overskredet med 16 måneder.

I bliver underkendt i Miljø- og Fødevareklagenævnet, og bagefter overholder I ikke den tidsfrist, I får. Er I kompetente til den her opgave?

- Det er kommunerne kompetente til. Det er ikke på den måde en kompliceret sag. Dem laver vi mange af. Vi har bare forsømt den sag her, siger Lars Højmark

Svigtet groft

Danmarks Naturfredningsforening mener, at kommunen enten må få styr på miljøgodkendelsen, eller få landmanden til at reducere antallet af dyr.

- Vi har normalt et godt samarbejde med Mariagerfjord Kommune, men i den her sag, mener vi, at de har svigtet groft, siger Mikael Kau.

Ifølge Mariagerfjord Kommune er landmanden helt uforskyldt havnet i problemet. Det er udelukkende kommunens skyld, lyder det.

- Når han er uforskyldt i det, så går vi jo ikke ud og politianmelder eller kræver konfiskation, som Danmarks Naturfredningsforening har ønsket, vi skal gøre det, siger teknik- og miljøchefen.

Ifølge Lars Højmark har landmanden sagt, at han kan nedbringe sit ammoniakudslip. Det skal han dokumentere inden april, og så vil kommunen lave en ny miljøgodkendelse, der lovliggør produktionen.

- Det skal være inden for lovgivningen

Danmarks Naturfredningsforening har skrevet til Ankestyrelsen for at få den til at indskærpe over for Mariagerfjord Kommune, at det er deres pligt som tilsynsmyndighed at sikre, at også denne virksomhed overholder deres miljøtilladelser.

Skal en virksomhed som Hedelund Mælk ikke have lov til at udvikle sig?

- Selvfølgelig skal virksomheden have lov til at udvikle sig, men det skal være inden for den lovgivning der er, siger Mikael Kau.

I juletræsplantagen forudser Brian Andersen, at han fortsat vil døje med alger.

- Der burde være nogen, der har røde øre eller er erstatningsansvarlige. Det er under al kritik, siger Brian Andersen

Ejerne af Hedelund Mælk har ikke ønsket at deltage i den her artikel.


Seneste nyt

fra Nordjylland