LIGE NU:

Sundhed: Mariagerfjord Kommune til kamp mod diabetes

I Mariagerfjord Kommune kan du snart få et praj, hvis du er i farezonen for at udvikle diabetes.

I Mariagerfjord Kommune ligger antallet af diabetikere over landsgennemsnittet, og et forsigtigt skøn er, at der blandt kommunens 42.000 indbyggere er 2.850 personer, der løber en særlig høj risiko for at udvikle sygdommen.

På den baggrund er Mariagerfjord Kommune, Diabetesforeningen og Frivilligcenter Mariagerfjord gået sammen om projektet Diabetes-luppen for at stoppe den eksplosive vækst i antallet af diabetikere, som er fordoblet siden årtusindskiftet.

quote Vi ved, at borgere med kort eller ingen uddannelse er i en større risikogruppe, end hvis man har en borgersammensætning, hvor der er mange med længere uddannelser.

Jonna Bohlbro, afdelingsleder, ansvarlig for den forebyggende indsats, Mariagerfjord Kommune

Ifølge afdelingsleder Jonna Bohlbro fra Mariagerfjord Kommune skal årsagen til, at kommunen har flere diabetikere end landsgennemsnittet findes i borgersammensætningen.

- Vi ved, at borgere med kort eller ingen uddannelse er i en større risikogruppe, end hvis man har en borgersammensætning, hvor der er mange med længere uddannelser, siger Jonna Bohlbro, der er ansvarlig for kommunens forebyggende indsats.

Ifølge hende er det sund fornuft, at kommunen nu tager hånd om de borgere, der er på vej til at udvikle diabetes 2.

- Det er stort problem, at så mange ikke ved, at de løber en stor risiko for at få en kronisk sygdom, som forringer deres livskvalitet og øger risikoen for en tidlig død. De fortjener at få ren besked, og vi vil stå klar med et tilbud om hjælp til en sundere livsstil, siger Jonna Bohlbro.

Ansatte skal spotte borgerne

Det er blandt andet sagsbehandlere på jobcentret, bostøttemedarbejdere og sundhedspersonale, der skal spotte borgere, som er i risikogruppen og henvise dem til en screening. Der er ofte tale om personer, som har en usund livsstil med for meget mad og drikke og for lidt motion.

Borgeren bliver anbefalet at søge egen læge, hvis screeningen tyder på, at diabetes 2 er på spil. Viser den, at borgeren er i overhængende risiko for at udvikle sygdommen, får borgeren et tilbud om et forebyggende forløb, som skal bremse sygdommens fremmarch.

- Hvis vi tidligt kan få fat i de borgere, der er i risikogruppen, kan vi faktisk undgå, at de udvikler diabetes 2. Derfor er en tidlig indsats vigtig, siger Jonna Bohlbro.

Frivillige skal undervise

Det er frivillige, der selv har sygdommen inde på livet, som skal varetage forløbet. De ved nemlig, hvordan det er at leve med diabetes og kan være gode rollemodeller. Her hjælper Frivilligcenter Mariagerfjord med at skaffe frivillige, som har tid og lyst til at varetage opgaven.

- Kommune og borgere skal spille mere sammen, hvis vi skal få succes med at bremse diabetes-bølgen. Derfor påtager vi os opgaven med at bistå kommunen med at finde nogle frivillige, der kan være rollemodeller i forløbet, siger leder af Frivilligcenter Mariagerfjord Tommy Sørensen.

Diabetesforeningen bakker op

Den lokale formand for Diabetesforeningen John Veng er glad for det nye projekt:

- Diabetes er ikke kun et problem for den enkelte. Det er også en folkesygdom, som koster samfundet dyrt. På landsplan har udgifterne rundet 30 milliarder kroner, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Vi forventer, at der vil være hele 460.000 diabetikere om blot ti år, så det er godt, at vi nu sammen tager hånd om problemet, siger formanden.

Diabetes-luppen er et projekt, som foregår i et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, Diabetesforeningen og Frivilligcenter Mariagerfjord. Projektet er baseret på puljemidler fra Sundhedsstyrelsen på i alt cirka. 800.000 kroner.