LIGE NU:

Værd at vide om vågehvalen

Hvad er vågehvalen egentlig for et dyr? Få den vigtigste viden om vågehvalen, der lige nu svømmer rundt i Mariager Fjord.

I bunden af Mariager Fjord helt inde ved lystbådehavnen i Hobro svømmer der lige nu en 10 meter lang vågehval rundt. Men hvad er vågehvalen egentlig for et dyr?

Vågehvalen er den mest almindelig bardehval i de danske farvande. En bardehval er en hval, der lever af smådyr som krebsdyr, plankton og fisk der svømmer i stimer som for eksempel sild. Vågehvalen er det mindste medlem af familien finhvaler og det menes, at der findes omkring en million på verdensplan.

Vågehvalen har 30-70 bugfurer på den hvide bug. Oversiden er grå eller sort. Brystfinnerne er hvide på undersiden. Der er desuden et hvidt bånd på oversiden af brystfinnerne. Rygfinnen er høj og sidder langt tilbage på ryggen. Hovedet er spidst, mens halefinnen er bred.

Vågehvalen svømmer normalt rundt i Nordatlanten og særligt i den nordlige del af Nordsøen og finder også vej til både Kattegat og Skagerrak.

Normalt lever vågehvalen i små flokke på op til tre dyr. Om vinteren lever vågehvalerne længere sydpå end om sommeren. Den forekommer af og til i danske farvande og regnes som en såkaldt naboart, men lever dog ikke fast i Danmark.

Vågehvalen er en forholdsvis hurtigt svømmer, der typisk blæser 5-8 gange i intervaller af 3-8 minutter. Når vågehvalen dykker kan neddykket vare i op til 20 minutter, hvor den normalt ikke kommer mere end 50 meter under havets overflade. 

Fakta om vågehvalen