LIGE NU:

Så kan man igen få taget en blodprøve i Nykøbing

Morsingboerne kan fra 7. marts igen få taget blodprøver i Nykøbing efter lukningen af sygehuset.

Det er ikke længere nødvendigt at skulle ud på en længere dagsrejse, hvis man som morsingbo skal have lave nye blodprøver. 

For fra på mandag, kan man igen få undersøgt blodet på det tidligere sygehus i Nykøbing. Hver mandag og onsdag er der tilbud om blodprøvetagning, og borgerne booker selv tid efter henvisning fra læge eller sygehus. 

- Det er skønt, at vores tætte dialog og samarbejde med Region Nordjylland nu bærer frugt. Borgerne får et servicetilbud, som mindsker deres transportgener, og vi får konkretiseret en del af visionen fra Kommunernes Landsforening om Det Nære Sundhedsvæsen, fortæller Hans Ejner Bertelsen, borgmester i Morsø Kommune.

Det nye servicetilbud retter sig mod mobile og selvhjulpne borgere, som er henvist af sygehuset eller egen læge. Det omfatter således ikke akutte eller komplicerede blodprøvetagninger.

På baggrund af borgernes utilfredshed har Morsø Kommune igennem længere tid udtrykt ønske om igen at få lokal blodprøvetagning i Nykøbing.

- Det har vi i regionen naturligvis taget alvorligt, og jeg er derfor rigtig glad for, at vi nu har indgået en aftale, som er med til at sikre graden af lighed i sundhedssystemet, fortæller Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Ulla Astman fortæller videre, at der er tale om et samarbejde, som i høj grad er kommet i stand ved en stor indsats fra personalet i Klinisk Biokemisk Afsnit i Thisted, som bl.a. har stået for både en teoretisk og praktisk uddannelse af de kommunale sygeplejersker. Afsnittet i Thisted følger også løbende op med nødvendig opkvalificering af sygeplejerskerne.

Samarbejdsaftalen betyder blandt andet, at Region Nordjylland stiller udstyr og lokaler til rådighed samt medfinansierer de kommunale sygeplejersker.

Booking af blodprøver
Selve blodprøvetagningen foregår hver mandag og onsdag fra kl. 8-14.45, og borgerne booker selv tid efter at have fået en henvisning. Booking kan foretages enten via Regionshospital Nordjyllands hjemmeside eller på telefon 97 65 07 01, som tager imod opkald alle hverdage mellem kl. 10-12. Der holdes lukket på helligdage og i ugerne 7, 28, 29, 30 og 42 hvert år.

Aftalen evalueres efter et år med henblik på eventuelle tilpasninger.