Havørneunger spottet i Nordjylland - men hold jer langt væk, lyder advarslen

Det er 112 år siden, der sidst er klækket havørneunger på Mors.

Ikke bare én men hele to små ørneunger har set dagens lys på Mors. 

Det betegner Jakob Bruun, biolog ved Morsø Kommune, som "ekstraordinært".

Og det er vist ikke en underdrivelse, når det er over 100 år siden, at det sidst er sket i ø-kommunen.

- I vores lille ø-kommune er det ret ekseptionelt. De får max et par stykker, sådan nogle, så det er flot, siger Jakob Bruun.

Ørneungerne er spottet af ornitolog Karenmarie Simonsen - først spottede hun én unge den 11. april, men fredag aften modtog Jakob Bruun en besked fra hende om, at der var to.

Her ses den ene unge i reden, som ligger i området Jølby Nor.
Her ses den ene unge i reden, som ligger i området Jølby Nor.
Foto: Karenmarie Simonsen

Område lukket af

Havørneungerne er udruget i et stort vådområde på den vestlige side af øen, Jølby Nor, som har været gennem en større omdannelse i 2019.

Derfor er det nu et område med en hel del søer. Men selvom det er spektakulært, at der er kommet unger i ørnereden, så opfordrer Jakob Bruun morsingboerne til at holde sig langt, langt væk fra dem.

- Hvis man gerne vil have havørne til at yngle, så har de brug for ro. Andre steder har man fundet ud af, at ørnene kan finde på at opgive den rede, de har og forlade æggene, siger han.

Og det bliver ikke bare ved opfordringen. Kommunen har lavet et såkaldt "forstyringsfrit område", hvor man ikke må komme. Ellers kan det koste en bøde.

Kommunen har etablereret et område fri for forstyrrelser frem til 1. september (indenfor de gule streger) - hvor man, ikke må komme indenfor.
Kommunen har etablereret et område fri for forstyrrelser frem til 1. september (indenfor de gule streger) - hvor man, ikke må komme indenfor.
Foto: Morsø Kommune

Udover at tage hensyn til ørnene er der også tale om et privatejet område, og her har lodsejeren kunnet mærke en stigende interesse i den seneste tid, på trods af, at folk ikke må hans grund uden tilladelse.

- Specielt ham der har grusvejen ned til reden har oplevet væsentlig mere trafik, så det er også en gene for ham, siger Jakob Bruun.

Morsø Kommune arbejder på, at der på sigt kan laves et udkigstårn, så alle lettere kan nyde synet af fuglene uden at forstyrre dem.

Havørnene flyver fra reden til sommer og kommer nok ikke retur til området. 

Men Jakob Bruun regner med, at det gamle ørnepar vender tilbage og gentager succesen næste forår - hvis de får ro nok til det.

Om havørnen

  • Havørne yngler oftest i gammel løvskov i nærheden af fjorde, kyster og søer, hvor der er rigelige mængder af fisk og vandfugle, som de lever af. Havørne er dog også kendt for at æde af ådsler.

  • Havørne er sky fugle, der kræver, at deres redeområde er uforstyrret. Hvis ørnen forstyrres, mens den ruger, kan den finde på at opgive reden, og så går æggene tabt. 

  • Havørnen genindvandrede til Danmark i 1995, og har siden været i langsom fremgang. I 2015 var der 72 ynglepar primært i den sydlige del af landet.

  • En havørns vingefang kan blive op til 245 centimeter fra vingespids til vingespids.

  • Havørnen kaldes også "den flyvende dør", fordi vingerne er brede og retangulære.  

Kilde: Miljøstyrelsen


Seneste nyt

fra Nordjylland