EU på vej med strammere asbestlovgivning: - Asbestofre skal garanteres en kompensation

Mere end fire gange så mange danskere dør årligt på grund af asbest end hidtil regnet. Nu skal et nyt EU-direktiv stramme asbestlovgivningen.

Jens Peter Jensen fra Aalborg og Dorte Schütt fra Ganløse er to af dem, der på grund af asbest nu må leve med en kræftsygdom. 

Og mange flere end hidtil antaget kommer til at ende i samme situation som dem. Det viser et nyt internationalt samarbejde mellem en række journalister, hvor TV2 Nord har deltaget.

Man estimerer nu, at 1300 danskere dør på grund af asbest hvert år. Hidtil har man regnet med, at det tal lå på 300.

Det er blandt andet en ny udregningsmetode, der gør, at tallet er steget til 1300. Indtil nu har man ikke medregnet øvrige sygdomme, hvor asbest forventes at have været medvirkende årsag til dødsfaldet.

Netop nu arbejdes der i EU-kommissionen på en revidering af EU's asbestdirektiv - og i sidste ende dermed en stramning af medlemslandenes asbestlovgivninger. 

De to danske europaparlamentsmedlemmer Nikolaj Villumsen (Ø) og Marianne Vind (S) sidder begge med ved bordet, når revideringen af direktivet skal forhandles.

Men allerede nu, mener Nikolaj Villumsen, at der skal gøres mere, og det er blandt andet også derfor, at Enhedslisten har lavet en hel temaside om netop asbest - den kan du tjekke ud her.

- Det er underligt, at EU-Kommissionen foreslår en grænseværdi, der er alt, alt for høj. Overordnet set må jeg sige, at den foreslåede revision i allerhøjeste grad selv har brug for en revision, siger han.

Hvad er et direktiv?

Direktiv, EU-retsregel, der, som oftest inden en frist på to år, skal gennemføres ved national lovgivning i de enkelte EU-lande. Ifølge EU-Domstolens praksis skal eksisterende national lovgivning dog straks fortolkes i bedst mulig overensstemmelse med det vedtagne direktiv.

Kilde: Den Store Danske

Sænkning af grænseværdier

Kommissionen lægger blandt andet op til at sænke grænseværdien for "erhvervsmæssig eksponering" fra 100.000 asbestfibre per kubikmeter til 10.000. Men Marianne Vind vil sænke den yderligere.

- Op mod 90.000 europæere dør hvert eneste år på grund af asbest. Derfor siger det sig selv, at vi skal gøre mere for at beskytte de mennesker, som eksponeres for det farlige asbeststøv. Kommissionens forslag er et godt udgangspunkt, men det er slet ikke ambitiøst nok, siger hun.

Europaparlamentsmedlemmet ser gerne, at grænseværdien blev sat ned til 1000 fibre per kubikmeter. En grænse, der er lavere en selv den danske på 3000. 

- Hvis vi for alvor skal rykke noget med det her direktiv, er en grænseværdi på 10.000 asbestfibre per kubikmeter bare ikke godt nok. Allerede i dag er den danske grænseværdi markant lavere, og her dør folk altså stadig, fordi de har været i nærheden af asbest, siger Marianne Vind.

NÅR STØV DRÆBER

TV2 Nord sætter i samarbejde med en international gruppe af graverjournalister fokus på asbest. Der er nu international anerkendelse af, at asbest er mange gange mere dødelig end hidtil antaget. I Danmark betyder det, at det årlige dødstal på 300 forventes at være så højt som 1.300.

Men selv om asbest altså er meget mere dødeligt end hidtil antaget, så er der intet overblik over, hvor og hvor meget af det farlige mineral der findes i bygninger, og ingen national handlingsplan for, hvordan vi slipper af med asbesten på en forsvarlig måde.

Også Nikolaj Villumsen vil have grænseværdien markant længere ned.

- EU-Kommissionen foreslår en grænseværdi på 10.000 fibre – det er 10 gange højere end, hvad vi har krævet i EU-Parlamentet. Det, synes jeg, er helt hul i hovedet, siger han. 

Han mener derimod, at grænseværdien skal sænkes til 1000 fibre per kubikmeter - helt ligesom som sin danske kollega, Marianne Vind.

- At sænke grænseværdien er super vigtig, ikke mindst i en europæisk kontekst, hvor de fleste arbejdere ellers skal forvente stadigt at kunne udsættes for mere end 3 gange så meget asbest som i Danmark, siger han.

- Asbestofre skal kompenseres

Står det til socialdemokratiske Marianne Vind, skal der desuden indført europæiske minimumsstandarder for kompensation til asbestofre, så folk som netop Jens Peter Jensen og Dorte Schütt kan være sikker på et økonomisk plaster på såret.

- Der er så mange skrækkelige historier om mennesker, som dør eller bliver syge, fordi de har arbejdet på eller i nærheden af fabrikker som Eternitten, hvor man har brugt asbest i stor stil, siger hun og fortsætter:

- Vi kan desværre ikke give dem livet tilbage eller kurere deres kræft med et trylleslag, men vi kan give en økonomisk kompensation, og det EU skal sikre, at alle asbestofre er garanteret netop det.


Seneste nyt

fra Nordjylland