20 feriecentre i Nordjylland?

Nyt kort fra Naturstyrelsen viser, at der i vestkystkommunerne er gode muligheder for at bygge feriehoteller, campingpladser eller lystbådehavne.

Naturstyrelsens kort viser, at der alene i Nordjylland er plads til cirka 20 hoteller eller feriecentre. Og planloven er ingen hindring, lyder det.

Et feriehotel eller feriecenter kunne skyde op langs vestkysten hver 15. kilometer i den såkaldte kystnærhedszone, hvis ellers der var private investorer, der ville bygge. Det er et af de svar, der fremgår af et kort, Naturstyrelsen har lavet.

Undersøgelsen viser en oversigt over uudnyttede steder i kystlandskabet, hvor der er mulighed for at etablere nye turistanlæg, feriehoteller, lystbådehavne eller campingpladser i kystnærhedszonen, der begynder 300 meter fra kysten og strækker sig tre kilometer ind i landet langs kysterne.

Ifølge kontorchef i Naturstyrelsen, Holger Bisgaard, er det bevis for at planloven, som kystnærhedszonen er omfattet af, ikke forhindrer øget vækst i turismeerhvervet langs vestkysten.

- Det, som undersøgelsen blandt andet viser, er, at man kunne bygge et nyt feriehotel for hver 15. kilometer langs den danske vestkyst, uden at planloven ville være en hindring. Men der har ikke været efterspørgsel på sådanne byggerier fra private investorer.

Holger Bisgaard opfordrer kommunerne til at udarbejde kommunale turismestrategier, der kan hjælpe mulige investorer på vej.

- Jeg vil opfordre kommunerne til at få sat gang i nogle lokale turistinitiativer og strategier, som kan støtte op om de mange muligheder, der allerede eksisterer langs vestkysten, siger Holger Bisgaard.

Af Naturstyrelsens kort fremgår det, at der i kystnærhedszonen ved vestkysten er plads til yderligere 30 feriehoteller, 13 campingpladser, 7 oplevelsescentre, 8 lystbådehavne og derudover yderligere 5 anlæg af forskellig karakter.