237 dage uden arbejdsulykker

Det er ikke længere sejt at gå uden sikkerhedsbriller. Bislev Mejeri gør en målrettet indsats for at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte. Færre arbejdsulykker er resultatet.

<b>Fra 17 til fire</b>
Bislev Mejeri har reduceret antallet af arbejdsulykker fra 17 i 2007 til fire i 2008. Ikke ved at købe sig til nye maskiner, eller eksterne konsulenter, men simpelthen ved at sætte problemet højt på dagsordenen.

- Vi har oftere sikkerhedsmøder, hvor sikkerhedsrepræsentanterne for produktionsgrupperne er med, forklarer Katja Grouleff Andersen, der er sundheds- og sikkerhedschef på Bislev Mejeri.

<b>Sikkerhedsrepræsentanterne</b>
Op til hvert møde har sikkerhedsrepræsentanterne taget en runde blandt deres kolleger. Det giver dem et fingerpeg om, hvad der kan gøres bedre på sikkerhedsområdet. Det kan være alt fra et transportbånd, der ikke fungerer ordentligt til en vandslange, der ligger og flyder på gulvet.

- Jeg får god feedback fra mine kolleger. Den åbne mødestruktur, og en ledelse, der tager problemerne alvorligt betyder, at problemerne bliver lagt frem og løst, siger Katja Grouleff Andersen.

<b>Sund konkurrence</b>
Birgitte Koch har sammen med sine kolleger i sikkerhedsgrupperne kastet blikket mod øst til vores svenske kolleger.

<b>Sverige bedre end Danmark</b>
Sverige har nemlig halvt så mange arbejdsulykker som Danmark.
Et af de steder, hvor de danske mejerier i Arla kan lære noget af de svenske, er ved at have en tydelig uddelegering af ansvaret for arbejdsmiljøet på alle niveauer i ledelsen.

- Dermed bliver ledelsen også meget mere tydelig i sine holdninger til arbejdsmiljøet. Det er vigtigt, at vi lærer af hinanden i Arla. Arbejdsmiljøet er bare et af de områder, hvor vi kan bruge andre kollegers erfaringer, siger Birgitte Koch.

<b>Skærmen er blank</b>
Tilbage på Bislev Mejeri er der også konkurrence. Her handler det om at få de 237 dage uden arbejdsulykker til at blive til endnu flere. Skærmen i kantinen, der viser dagene uden ulykker, er et yndet samtaleemne over frokosten.

Forsiden lige nu