LIGE NU:

2600 borgere genindkald til kræftscreening: Nu er undersøgelsen slut

I April 2019 blev borgere fra Frederikshavn og Thisted genindkaldt til en screening for tarmkræft grundt bekymring for kvaliteten i tidligere screeninger.

Sidste år i april måned modtog 2600 nordjyder brev fra Region Nordjylland om, at den screening af tarmkræft, de havde været igennem, kunne have været utilstrækkelig. Derfor blev borgerne fra Frederikshavn og Thisted i samme ombæring inviteret til en ny screening for tarmkræft.

- Vi var bekymrede for, om vi havde overset tarmkræft eller forstadier til kræft de to steder. Derfor efteruddannede vi vores læger, og besluttede samtidig at få en uvildig instans til efterfølgende at analysere vores data for den genundersøgte gruppe, siger lægefaglig direktør Thomas Larsen, Regionshospital Nordjylland.

Baggrunden for genindkaldelsen var, at regionen var bekymret for, om kvaliteten af disse borgeres kikkertundersøgelser for tarmkræft var i orden.

En årsrapport fra Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase for 2017 viste nemlig, at Aalborg Universitetshospital, Thisted og Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn udførte kikkertundersøgelser for tarmkræft, der lå under landsgennemsnittet i forhold til fund af tarmkræft og forstadier til kræft.

Og det undrede og bekymrede regionen. Derfor blev borgerne genindkaldt og en uvildig analyse blev samtidig igangsat.

Analyse sætter ikke spørgsmålstegn ved kvalitet

Analysen ligger nu klar og den bekræfter, at der var et underskud af fundne kræfttilfælde og forstadier hertil og støtter dermed, at det var rigtigt at undersøge de 2.600 borgere igen.

Analysen peger imidlertid ikke på, om kvaliteten i de tidligere tarmkræft-screeninger har været for dårlig.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi har undersøgt sagen nøje, og har fået en god viden, så vi nu med ro i maven kan afslutte sagen, siger Thomas Larsen. Der kan ligge mange forhold til grund for, at der er færre fund af tarmkræft og forstadier til tarmkræft i Frederikshavn og Thisted.   

- Vi ved for eksempel ikke, om forklaringen kan være, at der er færre, der har haft tarmkræft i Frederikshavn og i Thisted i perioden. Vi ved, at 32 procent af de 2.600, vi inviterede til en ny screening for tarmkræft, ikke har taget imod invitationen fra os. Om der blandt de 32 procent er blevet overset kræft, kan vi derfor ikke vide.

- Vi har flere gange opfordret disse borgere til at indsende en ny afføringsprøve, men de har valgt ikke at tage imod vores opfordring, siger lægefaglig direktør Thomas Larsen.

Region Nordjylland følger fortsat udviklingen inden for tarmkræftscreening nøje og vil fremadrettet have fokus på det.