LIGE NU:

40 borgmestre klar med anbefalinger: Kræver mere balance i Danmark

I et åbent brev til regeringen og Folketingets partier kommer 40 borgmestre, Landdistrikternes Fællesråd, Balance Danmark og RimeligUdligning.nu med en række anbefalinger til en ny kommunal udligningsordning.

Alle landets kommuner ser ængsteligt til, mens regeringen arbejder på en ny udligningsreform. Nu fremsætter 40 borgmestre på tværs af partiskel i et åbent brev en række anbefalingerne til politikerne på Christiansborg.

- Det gør vi, fordi nogle er nødt til at afkræve regeringen nogle svar, siger Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune, der har været en af de skarpeste røster i debatten om en udligningsreform. 

Arne Boelt mener, at det er meget stærkt signal at sende til politikerne på Christiansborg, når hele 40 borgmestre fra begge fløje kan blive enige. 

- Retningen er rigtig, det skal regeringen have ros for. Men vi forstår ikke, hvorfor man ikke lægger beregningstallene frem og dermed skaber mere åbenhed og ensartethed, spørger han. 

Han tør dog ikke sige, om det åbne brev får en konkret effekt. 

- Det kan vi jo ikke vide. Men nu kan folketingspolitikerne i hvert fald ikke sige, at de ikke vidste, hvad man mener ude i kommunerne. Vi skal jo som borgmestre stå til ansvar for alt det her overfor vores borgere - det skal folketingspolitikerne også - og så må de forklare, hvorfor forholdene ikke er ens fra kommune til kommune, selvom loven foreskriver det. 

Brug for flere penge

I alt otte af de 11 nordjyske borgmestre har underskrevet brevet med anbefalinger til regeringen og folketingets partier. Heriblandt også Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Christen Gade (V). Han mener, at anbefalingerne i brevet vil hjælpe til en mere fair udligningsreform, der vil sende flere penge til Nordjylland. Som regeringens forslag ser ud i dag, står nordjyderne i gennemsnit til at få 435 kroner per borger. 

- Det rækker altså ikke, når det er flere tusinde kroner, vi har brug for, lyder det fra Mogens Christen Gade.

De 40 borgmestre kommer med i alt otte anbefalinger til en mere fair udligningsreform. Blandt andet opfordrer de til, at det såkaldte hovedstadstilskud, som ifølge regeringens forslag skal gives til trængte kommuner i hovedstadsområdet, skrottes. 

- Hvis man gerne vil have en udligningsreform, der giver mere lige vilkår at drive kommune under, så er man nødt til at flytte nogle flere penge, end dem der er udsigt til nu. Vi er ikke ude på at punktere nogen, men vi kan bare sige, at regeringen og folketinget har sagt, at det er et nulsumsspil. Det betyder, at der ikke er flere penge at gøre med. Så derfor er der nogen, der er nødt til at miste nogle penge, for at vi andre kan få nogle penge, siger Mogens Christen Gade.

 

Læs brevet fra borgmestrene til politikerne på Christiansborg her: