LIGE NU:

50 tons historie flyttes fra Nordkraft

Aalborg Stadsarkivs arkiv med fotografiske negativer flyttes i disse dage for at sikre dem for eftertiden.

Aalborg Stadsarkiv har en helt særlig arkivalsk kulturarv i form af 6.5 mil. fotografiske negativer med motiver fra Aalborgområdet fra 1850erne til i dag.

Negativerne har hidtil været opbevaret i særlige underjordiske magasiner ved Nordkraft. Men glasnegativerne kan ikke tåle de rystelser, der er uomgængelige i forbindelse med elværkets omdannelse til kulturcenter og nyanlæg af Kjellerupsgade.

Eksplosive negativer
De gamle nitratnegativer har det heller ikke godt med rystelser, og kan i værste fald på sigt udgøre en reel trussel mod omgivelserne på grund af eksplosionsfare.

Derfor flyttes i disse dage 50 tons glasnegativer fra magasinet ved Nordkraft til Aalborg Stadsarkivs andet fjernmagasin ved Frederikstadvej. Der skal løftes meget og forsigtigt.

Nyt magasin i udsigt
Nitratnegativerne skal efter aftale med Det Danske Filminstitut placeres midlertidigt i instituttets nye sikre nitratmagasin ved Hillerød.

På denne måde sikrer Aalborg Kommune her og nu en uvurderlig arkivalsk kulturarv. På lidt længere sigt arbejdes der på at bygge et moderne fællesmagasin for arkiver og museer, som også skal rumme de ca. 50 tons glasplader og nitratnegativer.

Høj brugsfrekvens
Negativerne har en høj brugsfrekvens, mange bestiller "nye gamle billeder". Flytningen giver dog midlertidige vanskeligheder i at ekspedere i negativerne lige her og nu, men genoptages, når flytningen er forbi.

Aalborg Stadsarkiv har Danmarks største negativsamling uden for Det Kongelige Bibliotek, og den er af national og international betydning.

Fotograf H. Tønnies' negativer fra midten af 1850'erne til 1972 er verdensberømte, og pressefotograf-arkiverne fra Aalborg Stiftstidende, Nordjyllands Social-Demokrat/Ny Tid og Aalborg Amtstidende udgør en uvurderlig kilde til livet i anden halvdel af det 20. århundrede blot for at nævne fire samlinger, der bruges hver dag.