LIGE NU:

700 naboer inviteres til asbestmøde

Aalborg Kommune inviterer nu de nærmeste naboer til eternitgrunden til møde om asbestrisikoen i området.

Nu inviteres naboerne til eternitgrunden til orienteringsmøde. Det sker, efter at der blev fundet asbest i støvprøver fra omkringliggende ejendomme ved Eternitgrunden.

Både beboere samt repræsentanter for grundejerforeningerne inviteres af Aalborg Kommune til mødet, hvor de miljø- og sundhedsmæssige forhold skal diskuteres.

På mødet vil kommunen gennemgå, hvad der er op og ned i sagen og have en snak med borgerne om, hvad deres ønsker er til den nye risikovurdering, der skal udarbejdes af eternitgrunden.

Mødet holdes mandag d. 29. april i Vejgaardhallen fra klokken 19 til 21.

Ifølge Nordjyske er invitationerne gået ud til borgere, der bor på eternitgrunden, i Frydendal, Blegkilde-området og Seminariekvarteret. I alt 700 invationer er sendt ud.