Foto: Frederikshavn Kommune

Aalborg opfylder klimamålsætning

Aalborg Kommunes CO2 udledning for 2010 er reduceret med hele 5,3 %.  

Resultatet skal ses på baggrund af, at Aalborg Kommune i 2009 indgik en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune og dermed forpligtede sig til at reducere energiforbruget og CO2-udledningen med 2 % hvert år frem til 2020.

Rådmand Thomas Kastrup-Larsen fra Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling forklarer resultatet således:

- Det flotte resultat i 2010 hænger sammen med, at vi har haft succes med at gennemføre en lang række energibesparende projekter i de kommunale bygninger. Det største projekt har været ny belysning og lysstyring i Gigantium, som står for næsten ¼ af den opnåede CO2 reduktion. Derudover handler projekterne om energioptimering af ventilationsanlæg, varmeanlæg, CTS styring osv.

Energispareprojekterne gennemføres ved, at brugerne af de enkelte bygninger kan låne penge til energiprojekter i en kommunal energisparepulje og så afdrage lånet via den driftsbesparelse energiprojektet giver. 

 Aalborg Kommunes Klimastrategi 2012-15 forventes vedtaget i dette efterår. Strategien lægger op til, at kommunen senest i 2050 skal være fri af fossile brændsler som olie, gas og kul og kun basere energiforsyningen på energi fra vindmøller, solceller, biomasse og andre vedvarende energikilder. Den omstilling kræve desuden energibesparelser i størrelsesorden 40-50 % frem mod 2050, for at de vedvarende energikilder kan dække forbruget. 

- Med de resultater vi har opnået for at reducere energiforbruget, viser vi, at det kan lade sig gøre at reducere energiforbruget i det omfang klimastrategien lægger op til, siger Rådmand Thomas Kastrup-Larsen og jeg er sikker på, at vores indsats vil inspirere andre kommuner, industrien og borgerne til også at reducere deres energiforbrug tilsvarende.

Klimakommunerapport 2010 er nu fremsendt til Danmarks Naturfredningsforening og kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside.