Aalborg Portland rystet over højere afgift

Foto: TV2/Nord

Cementselskabet Aalborg Portland overrasket over høj stigning i afgifter og "vurderer sin stilling" i Aalborg.

Cementvirksomheden Aalborg Portland er meget kedeligt overrasket over stigende kvælstofafgifter, der vil ramme selskabet. Afgifterne slår så hårdt, at selskabet nu må vurdere sin stilling i Aalborg.
 
- En så voldsom afgiftsforhøjelse vil fjerne grundlaget for en profitabel eksport af cement til en række lande og dermed reducere beskæftigelsen på virksomheden og hos underleverandører i Aalborg, siger Henning Bæk, koncernfinansdirektør i virksomheden.
 
Selskabet havde forventet, at den såkaldt NOx-afgift ville stige fra cirka 2 millioner kroner årligt til cirka 10 millioner kroner.
 
- Men nu viser det sig, at skatteministeren vil ramme os langt hårdere, nemlig med en 20-dobling af afgiften til 40 millioner kroner fra 2012, siger Henning Bæk.
 
Samtidig med at NOx-afgiften bliver femdoblet, halverer man et bundfradrag på produktionen af cement.
 
- Afgiften skader klart vores konkurrenceevne på hjemmemarkedet, og vi stilles markant ringere på de vigtige eksportmarkeder, siger Henning Bæk.
 
Han er særlig overrasket over situationen, fordi skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) til Folketinget har sagt, at der ville blive taget hensyn til Aalborg Portlands konkurrenceevne, og at værdien af særlige fradrag for den type virksomheder ville blive forøget i takt med de højere afgifter.
 
- Det sker reelt slet ikke. Tværtimod, konstaterer Henning Bæk.
 
Aalborg Portland peger på, at man er den virksomhed, der rammes langt hårdest af alle i Danmark. Samtidig belastes virksomhedens konkurrenter i lande som Sverige, Norge, Tyskland og England ikke af en sådan afgift.
 
Virksomheden anbefaler, at afgiftsforslaget bliver ændret, så det ligesom i Norge og Sverige udformes, så det ikke belaster konkurrenceevnen for de energiintensive virksomheder.
 

Forsiden lige nu