Aalborg Universitet UNESCO hovedsæde

Aalborg Universitet er blevet udpeget af UNESCO som hovedsæde for de kommende års initiativer med problembaseret læring inden for ingeniøruddannelser.

Valget på Aalborg Universitet er truffet på baggrund af det lokale universitets mange års erfaringer med problembaseret projektarbejde, som ofte finder sted i samarbejde med det omgivende samfund.

Som det første resultat af den nye status er en international konference i Aalborg. Her skal man blandt andet etablere et globalt netværk for forskere, udviklere og undervisere samt præsentere "Aalborg-modellen", som Aalborg Universitet gennem mange år har haft gode erfaringer med.