AAU forskning i CO2-neutrale huse

Forskningsrådet har bevilget 52 millioner kroner over de næste fem år.

Energiforbruget i huse og erhvervsbygninger er stort - og det samme er energispildet. Men det skal ny forskning på Aalborg Universitets Center rette op på. Formålet er at gøre bygningerne CO2-neutrale.

I Danmark udgør energiforbruget i bygninger 40 procent af det samlede forbrug, men ny forskning viser, at det kan nedbringes med 80 procent. Det kræver, at der udvikles ny teknologi - og til det formål oprettes et nyt center på Aalborg Universitet under ledelse af professor Per Heiselberg. "Stretgisk forskningscenter for CO2-neutralt byggeri" hedder det - og centret har netop fået en bevilling på 52 millioner kroner over de næste fem år fra forskningsrådet.

AAU-centret skal udviklede integrerede, intelligente teknologier til byggeriet. Centret vil samarbejde med inbdustrien om at opfylde målet om at gøre nybyggeri CO2-neutralt i fremtiden.