AAU giver offentligheden adgang til specialeopgaver

Som det første universitet i Danmark vil Aalborg Universitet fra sommereksamen 2007 offentliggøre de studerendes specialeopgaver. Det skal

Aalborg Universitet giver - som de første i Danmark - offentligheden afgang til de studerendes specialeopgaver.

Offentligheden vil få adgang gennem universitets digitale projektbibliotek projekter.aau.dk, der er en særlig hjemmeside, hvor der kan navigeres og søges efter de inddaterede projekter.

Projektet forventes at begynde fra sommereksamen 2007.

- Vi har arbejdet med projektet i snart et par år og er nu så langt fremme, at vi tør sætte skibet i søen fra sommerferien 2007, forklarer overbibliotekar Niels-Henrik Gylstorff i en pressemeddelelse.

- Det er vores forhåbning, at det nye initiativ vil medvirke til at synliggøre vores studerendes uddannelser og kompetencer i hele sin faglige bredde, understreger overbibliotekaren.