AAU-studerende trives

Foto: TV2/Nord

Undersøgelse viser, at 90 procent trives på studiet.

Tilbage i 2011 satte Aalborg Universitet gang i en udvikling af undervisningsmiljøet på universitetet. Som en del af en udviklingskontrakt med Uddannelsesministeren for perioden 2012-2014 har Aalborg Universitet foretaget en studiemiljøundersøgelse i 2011 og igen her i 2013, hvor der er fornem respons fra de studerende.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 90,2 procent af universitetets studerende mener, at de trives på deres studie. Det er en fremgang på 1 procentpoint i forhold til samme undersøgelse fra 2011.

En af de primære årsager til de studerendes trivsel kan være tilfredsheden med underviserne, hvor mere end ni af ti studerende svarer, at deres undervisere er engagerede i de studerendes faglige udvikling.

Udover den generelle trivsel og undervisernes interesse i de studerendes fremskridt, har de studerende også givet deres mening til kende i forhold til undervisningslokalerne og dem fysiske indretning.

Samlet set giver de fire indikatorer en tilfredshed på 76,8 procent i 2013 mod 74,5 procent i 2011, en stigning på 2,3 procentpoint.

Studiemiljøundersøgelsen har derudover vist, at de studerende bruger, hvad der svarer til en fuldtidsstilling på deres studie - 37 timer om ugen.

Forsiden lige nu