Foto: Ib William Christensen

Accepterer tab på ADH

Aalborg Kommune har accepteret at miste penge på Aalborg DH. Borgmesterens Forvaltning indstiller at godkende at få kun 0-10 procent af de 191.000 kroner.

Aalborg DH har længe haft økonomiske problemer. Og de skylder stadig mange penge til diverse kreditorer, deriblandt SKAT og Aalborg Kommune.

191.000 kroner skylder ADH til Aalborg Kommune. Men de penge får de formentlig ikke. Borgmesterens Forvaltning har nemlig godkendt at udstede en fuldmagt til ADH's advokat Anders Braad, hvis SKAT også gør. Hvis fuldmagten realiseres vil kommunen kun få en akkord på 0-10 procent af den oprindelige sats.

ADH endte i skifteretten den 24. april 2012. Her blev klubben tager under rekonstruktionsbehandling på grund af svigtende indtægter og sponsorer.

Den 21. maj kommer afgørelsen så. Her skal ADH igen i skifetretten, hvor advokat Anders Braads forslag til klubbens plan for at skaffe pengene skal behandles. Men udsigterne ser nu bedre ud, især hvis SKAT også accepterer fuldmagten. I så fald skal de kun betale de to kreditorer 1/10 af det oprindelige.

Tilbage i 2005 eftergav Aalborg Kommune et beløb til ADH for halleje. Dengang forklarede kommunen, at de ikke opkræv det fulde beløb, for ellers ville klubben gå konkurs, og så ville kommunen slet intet have fået.

Hvis ikke planerne accepteres af kreditorerne vil klubben med al sandsynlighed gå konkurs, da de indtil nu ikke har kunnet finde penge til samtlige kreditorer. ADH skylder Aalborg Kommune 191.000 kroner.