Aftale om EBH Bank tættere på

Aktionærerne i EBH Bank har tabt deres penge, mens privat og erhvervskunder er sikret. Det fastslår bestyrelsesformanden for Afviklingsselskabet.

Afviklingsselskabets datterbank, Bankaktieselskabet, har i dag underskrevet en betinget overdragelsesaftale for EBH Bank.

Overdragelsen er betinget af Finanstilsynets godkendelse og af, at generalforsamlingen i ebh bank a/s ikke vedtager et alternativt forslag.

Efter overdragelsen vil Afviklingsselskabets datterbank få navnet EBH Bank af 2008 A/S.

EBH Bank af 2008 A/S har til formål at drive pengeinstitutvirksomhed, værdipapirhandel og anden
ifølge den finansielle lovgivning tilladt virksomhed med henblik på at sikre det bedst mulige økonomiske udbytte af afviklingen af den fra ebh bank a/s overtagne virksomhed.

Aktiekapitalen i EBH Bank af 2008 A/S udgør
for øjeblikket DKK 65 mio., og selskabet overtager ebh bank med en balance på godt 10 mia. kr. og en
negativ egenkapital i størrelsesordenen 1 mia. kr.