LIGE NU:

Aktion på Gammeltorv i Aalborg i morgen

De strejkende SoSukollegaers aktionsgruppe samt VUC-lærerne i Nordjylland har arrangeret en aktion i morgen torsdag den 26. kl. 15.00 på Gammeltorv i Aalborg.

Folketingsmedlem Bjarne Laustsen vil holde tale.
Der vil fra aktionsgruppen være uddeling af løbesedler vedr. baggrunden for strejken og blokaden af nye stillinger på VUC og SOSU-skolerne.

Baggrunden for strejken
Med virkning fra 1.1.07 overgik SOSU-skolerne og VUC?erne fra amt til stat.

I efteråret 2007 søgte lærernes organisationer derfor at indlede forhandlinger med Personalestyrelsen med henblik på at videreføre hhv. tilpasse de løn- og arbejdsvilkår, der var aftalt i den gamle amtslige overenskomst med udløb 31.3.2008.

Personalestyrelsen ønskede i stedet at kombinere elementer, man kunne finde i forskellige grene af uddannelsessektoren: de frie skolers lønforhold og en forringet udgave af erhvervsskolernes arbejdstidsregler.

For en nyansat lærer kan det betyde et løntab på op til 50.000 kr.

Dansk Teknisk Lærerforbund og Handelsskolernes Lærerforening advarer sammen om, at de arbejdstidsregler, de fik påtvunget i 1999, fungerer yderst dårligt og har resulteret i langt flere tilfælde af stress, udbrændthed og sager om dårligt psykisk arbejdsmiljø.