LIGE NU:

Alkohol i hver tredje drukneulykke

Alkohol er indblandet i hver tredje drukneulykke herhjemme. Det viser landets første detaljerede nationale druknestatistik fra TrygFonden.

Langt flere mænd
TrygFonden offentliggør landets første nationale druknestatistik i mere end 10 år: Næsten alle druknede er mænd. 84 procent af alle drukneulykker sker for mænd.

Alkohol i hver tredje ulykke
Omkring hver tredje drukneulykke involverer alkohol. Og mere end hver fjerde drukneulykke sker i en havn. Det viser TrygFondens nye nationale druknestatistik, som bliver Danmarks første årligt tilbagevendende rapport om druknedød i landet.
02.06.2009

Druknestatistikken, der er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, SDU, kan være med til at målrette indsatsen mod drukneulykker i fremtiden. Rapporten indeholder grundige analyser af omfanget og årsagerne til druknedød i Danmark fra 2001 til 2006 samt udviklingen siden 1970 på baggrund af oplysninger fra Dødsårsagsregisteret

- I mere end 10 år har vi i TrygFonden sammen med Dansk Svømmeunion arbejdet med at forebygge drukneulykker i Danmark med landets førende kystlivredningstjeneste, egne livreddertårne, donationer af redningskranse og oplysende indsatser. Det er et afgørende skridt, at vi nu kan præsentere en tilbundsgående statistik, så vi fremover kan blive endnu bedre til at vurdere og målrette vores indsats og forhåbentlig inspirere andre til at gøre det samme, siger René Højer, som står i spidsen for TrygFondens samlede indsats på området for sikkerhed på og ved vand.

Antallet af druknede er faldet
Helt overordnet viser rapporten, at antallet af druknede danskere er faldet fra 213 i 1970 til 118 i 2006, men i den seneste årrække har det samlede antal af druknede ligget konstant.

- Vi har oplevet, at aktivitetsniveauet ved kysterne og på vandet er øget markant gennem de senere år. Vi er derfor glade for, at antallet af ulykker ikke er steget i den periode, vi har været til stede på strandene. Alene i 2008 gennemførte vores livreddere 2.158 aktioner, hvoraf de 40 betegnes som livreddende. Derfor er der også fortsat behov for en stor livredderindsats, og nu hvor badesæsonen står for døren, er det vigtigt, at de badende udviser stor agtpågivenhed og eksempelvis aldrig bader alene, siger René Højer.

Mænd og alkohol en farlig cocktail
Rapporten viser, at langt flere mænd end kvinder lider druknedøden, og det er især mænd over 45 år, der er i farezonen.

Havne er farligst
Det farligste sted for dem at opholde sig er i havneområder, hvor hele 28 procent af alle drukneulykker sker. Her er mere end ni ud af ti druknede mænd, og mændene har i mere end 60 procent af tilfældene været påvirket af alkohol.

- Det er meget interessant. Vi har altid travlt med at advare forældre om at holde øje med deres børn. Det er bestemt også overordentligt vigtigt, men noget tyder på, at vi også skal have fokus på midaldrende mænd, siger René Højer.

Havne er det hyppigste sted for drukneulykker efterfulgt at åbent hav eller fjord med 21 procent, mens kysterne står for 16 procent af drukneulykkerne. Færdsel på havne er samtidig den eneste aktivitet, hvor antallet af drukneulykker ligefrem er steget frem til 2006.

- Med den nye druknestatistik i hånden vil vi nu bruge de næste måneder til at se på, hvordan man generelt i Danmark mest effektivt kan højne sikkerheden ved havnene. I TrygFonden har vi i dag 1600 redningskranse hængende ved havne landet over, ligesom vi driver et stort oplysningssite til sejlere, forklarer René Højer.