Den militære enhed Air Transport Wing Aalborg er i øjeblikket voldsomt generet af droner, der flyver ulovligt. Forsvaret frygter, det kan få fatale konsekvenser, hvis de små amatørdroner kolliderer med fly.

Amatør-droner generer militærområde: Flyvestation frygter det kan ende fatalt

Den militære enhed Air Transport Wing Aalborg er i øjeblikket voldsomt generet af droner, der flyver ulovligt. Forsvaret frygter, det kan få fatale konsekvenser, hvis de små amatørdroner kolliderer med fly.

Luftrummet over den militære enhed, i folkemunde kaldet flyvestationen, har den seneste tid været udsat for en række ulovlige flyvninger, idet flere små droner og ikke mindst deres ejere bag på det groveste har tilsidesat reglerne for, hvor man må flyve med dronen.

Nu slår presseofficer Air Transport Wing Aalborg, Morten Valentin, alarm. Han frygter, det kan ende fatalt, hvis droner og fly kolliderer.

- Det er temmelig alvorligt, for man bringer simpelthen andres liv i fare. Sådan tolker vi det, siger Morten Valentin.

Inden for det seneste par uger har man på flyvestationens radar kunnet se hele fire små droner, der  pludselig dukker op inden for sikkerhedszonen på otte kilometer. Arkivfoto

Inden for militær sikkerhedszone

Inden for det seneste par uger har man på flyvestationens radar kunnet se hele fire små droner, der  pludselig dukker op inden for sikkerhedszonen på otte kilometer.

- De skal simpelthen bare ikke være der, og det er kun takket være, at vi har reageret hurtigt lige så snart, vi har observeret, at noget er galt, at der ikke er sket noget alvorligt, siger presseofficeren.

Det er særligt ved start og landinger, problemerne er opstået - situationer hvor man har været nødsaget til at omdirigerer eller udsætte start.

Luftrummet over den militære enhed, i folkemunde kaldet flyvestationen, har den seneste tid været udsat for en række ulovlige flyvninger, idet flere små droner og ikke mindst deres ejere bag på det groveste har tilsidesat reglerne for, hvor man må flyve med dronen.

Han understreger, at reglerne for droneflyvning er ret klare, problemet er bare, at der er mange, der ikke kender dem.

- Det er ikke de professionelle dronefører, der er problemet, de har styr på sikkerhed og regler, det er derimod mit indtryk, at det er såkaldte amatører, altså folk der anskaffer sig en drone og bare flyver, fordi de kan - uden at have sat sig ind i at der på samme måde som for eksempel i trafikken er regler for, hvad man må og ikke må, siger Morten Valentin.

Vi ser med stor alvor på anmeldelser om droneflyvning og selvfølgelig er det ekstra alvorligt, når der er tale om gene og fare for lufttrafikken, for det kan få fatale konsekvenser 

Poul Fastergaard, vagtchef, Nordjyllands Politi

Straf for droneflyvning

De aktuelle fire episoder i det militære luftrum er alle meldt til politiet. Og hos Nordjyllands Politi tager man sådanne anmeldelser alvorligt.

- Vi ser med stor alvor på anmeldelser om droneflyvning og selvfølgelig er det ekstra alvorligt, når der er tale om gene og fare for lufttrafikken, for det kan få fatale konsekvenser,  siger vagtchef hos Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard. 

Han understreger, at det politiet altid rykker ud og forsøger at finde personen bag dronen, for det er ulovligt ikke at holde sig til reglerne på området. Uanset om der er tale om militære områder eller ej.

- Vi ser med stor alvor på anmeldelser om droneflyvning og selvfølgelig er det ekstra alvorligt, når der er tale om gene og fare for lufttrafikken, for det kan få fatale konsekvenser,  siger vagtchef hos Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard. 

- Der er mange regler på området, men man har som indehaver af en drone pligt til at sætte sig ind i reglerne, inden man sætter dronen i luften, siger Poul Fastergaard.

Vagtchefen bekræfter, at man har modtaget anmeldelser fra Air Transport Wing Aalborg, og der er i en af sagerne rejst sigtelse mod droneføreren. 

- Vedkommende havde overtrådt så godt som alle regler blandt andet manglende logbog, siger Poul Fastergaard.

Hvis man som dronefører overtræder reglerne, vanker der bødestraf.

Det er temmelig alvorligt, for man bringer simpelthen andres liv i fare

Morten Valentin, presseofficer, Air Transport Wing Aalborg

- Tag det alvorligt

Hos Air Transport Wing Aalborg er man godt tilfreds med reglerne, som de er i dag. Problemet er ifølge presseofficer Morten Valentin, at for få kender til dem og følger dem.

- Vi er ikke ude i, at der skal mere lovgivning, men mit budskab er, at droneførerne skal tage det alvorligt. Vi har indtil nu været heldige og har opdaget dronerne i tide, for det kan gå virkelig galt, hvis en drone rammer ruden på et fly. Tænk bare på, hvad der kan ske, hvis du får et stenslag på din bilrude, og når vi så taler flyruder, så kan det få fatale konsekvenser, siger Morten Valentin.

Tænk bare på, hvad der kan ske, hvis du får et stenslag på din bilrude, og når vi så taler flyruder, så kan det få fatale konsekvenser, siger presseofficer Morten Valentin.

Kræver dronetegn

Det er på Trafikstyrelsens hjemmeside, man skal holde sig orienteret. Der fremgår det blandt andet, at man som privat droneføre ikke må flyve i områder, der bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål, eksempelvis sportspladser, sommerhusområder, beboede campingpladser og bebyggede industri- og havneområder. Parker, strande eller andre rekreative områder, der ligger nær bymæssigt område, betragtes også som et bymæssigt område.

Trafikstyrelsen oplyser desuden, at flyver man med droner over 250 gram kræver det et dronetegn.

Trafikstyrelsen oplyser, at flyver man med droner over 250 gram kræver det et dronetegn.

Lidt om drone-reglerne

Når du flyver med din drone, må du ikke udsætte andres liv og ejendom for fare eller anden unødig ulempe. Flyvehøjden må være op til 100 meter, og du skal hele tiden kunne se din drone under flyvningen.

Du skal som dronefører konstant overvåge luftrummet og afbryde flyvningen, hvis et bemandet luftfartøj nærmer sig. Du skal holde dig på 5 kilometers vandret afstand fra offentlige flyvepladser og 8 kilometers afstand fra militære flyvestationer.

Det er kun tilladt at flyve med droner over beboelsesejendomme og dertilhørende arealer, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, hvis du har fået ejerens tilladelse. Når du flyver med din drone, må den ikke komme nærmere end 100 meter vandret afstand fra bygninger, som anvendes til beboelse, erhverv, rekreative formål eller dyrehold, uden ejerens tilladelse.

Din drone skal altid være mere end 150 meter fra:

  • jernbaner og offentlige veje med trafik.
  • kongehusets ejendomme, ambassader, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner, fx fængsler, militære
  • områder og kolonne 3-virksomheder, som er risikovirksomheder, der fx opbevarer brændstoffer.
  • uheldssteder, hvor politi og øvrige beredskabsmyndigheder arbejder.

En drone må i øvrigt ikke flyve så tæt på andre droner, at der kan opstå fare for sammenstød. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 50 meter vandret afstand fra andre mennesker, medmindre disse er deltagere i eller tilskuere til flyvningen.

Kilde: Trafikstyrelsen

Se mere