Anlægslov til debat: Stort flertal vil stemme ja

Der er et stort flertal i Folketinget, der vil stemme ja til anlægsloven om en ny Limfjordsforbindelse vest om Aalborg. Det står fast, efter at tinget tirsdag eftermiddag og aften i to en halv time førstebehandlede lovforslaget.

Repræsentanter for syv partier med tilsammen 127 folketingsmedlemmer signalerede, at de som udgangspunkt støtter projektet.

Til gengæld står det også klart, at der fra partier, som er imod motorvejen, vil blive stillet talrige spørgsmål under behandlingen af lovforslaget. 

De vil handle om asbest-forekomster i området, om undersøgelse af alternativer, om Vejdirektoratets myndigheds-rolle under byggeriet, om støj - blandt andet.

Flere folketingsmedlemmer kritiserede, at de først fem dage før første-behandlingen modtog Vejdirektoratets høringsnotat samt en række andre bilag. 

Formanden for transportudvalget, Rasmus Prehn (S), oplyste, at udvalget har vedtaget at afsætte ekstra lang tid til behandlingen af lovforslaget, før det sættes til tredje og sidste behandling i folketingssalen.

Det skal, er det planen, ske inden sommerferien.

Radikale vil udskyde beslutning

Den radikale Stinus Lindgreen - hvis parti er med i et stort trafikforlig om blandt andet projektet, men som er kritisk over for det - opfordrede til, at man venter til efteråret med at træffe beslutningen. Det afviste transportminister Thomas Danielsen (V).

Hans afvisning betyder, at Det Radikale Venstre vil stemme imod anlægsloven, når den efter planen kommer til tredje og endelig behandling inden sommerferien, oplyste Stinus Lindgreen.

Det rokker imidlertid ikke ved, at der er stort flertal for lovforslaget.

Meldingen fra de radikale var den eneste reelle nyhed i debatten. De øvrige partier gentog deres vante positioner - til slut med en ganske skarp tone mellem ikke mindst Torsten Gejl fra Alternativet og Rasmus Prehn.

Torsten Gejl beskyldte Rasmus Prehn for at begå karaktermord på ham og hans parti. Omvendt fandt Rasmus Prehn, at Torsten Gejl “talte grimt om de embedsmænd, der har lavet forslaget”.

Nu fortsætter drøftelserne i Folketingets transportudvalg. Her er transportminister Thomas Danielsen allerede kaldt i samråd 2. april.

Senere skal udvalget skrive en såkaldt betænkning, inden lovforslaget kommer til tredje behandling. 

DET SAGDE DE I FOLKETINGSSALEN

Preben Bang Henriksen (V):

- Vi er utroligt godt tilfredse med det her utroligt gennemarbejdede projekt. 

Sofie Lippert (SF):

- Der er andre løsninger på trængselsproblemerne. Vi kan ikke blive ved med bare at bygge nye motorveje.

Rasmus Prehn (S):

- Det er en vigtig og historisk dag ikke mindst for Nordjylland. Der har været megen kritik. Den har vi taget alvorligt, og der er taget behørige hensyn. 

Torsten Gejl (ALT):

- For mange er dette her en sorgens dag.

Steffen Larsen (LA):

- Man skal ikke være kørt forbi Aalborg mange gange for at opdage, at der er et problem.

Theresa Scavenius, løsgænger:

- Lovforslaget betyder, at det i praksis bliver Vejdirektoratet, der under etableringen skal være over alle andre myndigheder. Jeg ser det som en magtforskydning. 

Nick Zimmermann (DF):

- Vi har lyttet rigtig meget til bekymringerne. Vi har tillid til, at lovforslaget adresserer dem.

Stinus Lindgreen (RV):

- Jeg er skeptisk. Jeg er enig i, at der er trafikale udfordringer ved Aalborg, som der skal gøres noget ved. Men vi er usikre på, om dette her er den rette beslutning. 

Per Larsen (K):

- Vi nordjyder har manglet den forbindelse længe. Det har kostet udvikling og bosætning i Vendsyssel. Det her bliver et kæmpeløft for hele Nordjylland. 

Kenneth Fredslund Petersen (DD):

- Vi støtter selvfølgelig det her projekt, som har stor lokal opbakning. Så nu trækker vi en streg i sandet og træffer en beslutning efter rigtig mange års debat.

Peter Have (MOD):

- Vi vil gøre alt for at sikre, at odderen og andre dyr får gode vilkår. Vi tror, denne her linjeføring er den rigtige. Jeg har fuld tillid til, at myndighederne har håndteret dette her på den rigtige måde. 

Jette Gottlieb (EL):

- Problemet er, at verden har ændret sig, siden man indgik forlig om linjeføringen. I dag træffer Folketinget første del af en uigenkaldelig beslutning. Den endelige beslutning tegner til at blive en trafikpolitisk skandale. 


Seneste nyt

fra Nordjylland