LIGE NU:

Årsresultatet i Morsø Bank sætter rekord

Banken opnåede i 2007 et resultat før skat på 38,4 mio. kr. Det er det bedste resultat i bankens 131-årige historie.

Rekordresultatet er opnået ved en markant forbedring af bankens basisindtjening målt på resultatet før kursregulering og skat. Her stiger resultatet med 66% til 33,2 mio. kr., hvilket er et decideret niveauskifte i bankens basisindtjening.

- Bankens ledelse finder resultatet meget tilfredsstillende, og det overstiger vores forventninger ved indgangen til året og vores opjusterede forventninger i forbindelse med halvårsregnskabet. Her blev det forventede resultat før kursregulering og skat opjusteret til ca. 30 mio. kr., fortæller bank-direktør Torben Sørensen fra Morsø Bank i en pressemeddelelse.

Bankens fortsatte ekspansion kræver en større medarbejderstab, som skal være med til at sikre en øget indtjening i årene fremover. Derfor er udgiften til personale og administration steget med 8% i 2007 til i alt 90,6 mio. kr.

I 2007 var der et gennemsnitligt antal heltidsansatte i banken på 112 mod 105 i 2006.

Torben Sørensen konkluderer, at banken ved indgangen til 2008 står i en markedsmæssig stærk position, som han forventer udnyttet med yderligere markedsandele til følge. Omvendt forudser han også, at 2008 vil blive præget af en generel økonomisk afmatning, som kan øge det p.t. meget lave niveau for tab og nedskrivninger.