LIGE NU:

AVV skal have seks mio. tilbage fra Skat

Kritik af Skat for at have opkrævet en afgift, som AVV ikke skulle betale.

Skattemyndighederne har ikke overholdt lovens regler i praksis, og derfor skal et nordjysk affaldsselskab have knap seks millioner kroner tilbage fra staten.

Det har Vestre Landsret afgjort i en dom, hvor landsretten kritiserer Skat for ikke at have gennemført den praksis, som lovgivningen kræver.

Det drejer sig om en affaldsafgift, som Told & Skat i Nordjylland i 2000 pålagde det fælleskommunale affaldsselskab AVV I/S fra Hjørring.

Selskabet modtog fra 1997 i alt 12.183 ton olieforurenet jord fra især nedlagte benzintankstationer.

Jorden blev renset i den ene del af Hjørring-anlægget, hvorefter den rensede jord blev anvendt til at forhøje de jordvolde, der omkranser anlægget.

Skattemyndighederne var enige med affaldsselskabet om, at jorden er blevet renset til genanvendelse, hvorfor der ikke skal betales afgift.

Men da Hjørring-anlægget ikke er fuldstændigt opdelt i en del til deponi og en anden del til genanvendelse, mente de nordjyske skattefolk, at alt affald, der blev tilført pladsen, skulle betragtes som deponi, og dermed skulle der betales afgift.

Det siger loven, men Skat har aldrig håndhævet denne praksis, og ingen andre affaldsanlæg i Danmark er blevet mødt med tilsvarende krav.

Affaldsselskabet gjorde gældende, at når nu alle var enige om, at jorden var renset, måtte der være tale om genanvendelse og ikke deponi.

Vestre Landsret er enig med affaldsselskabet og kritiserer skattemyndighederne for ikke selv at håndhæve den praksis, som loven tilsiger.

Foruden at betale 5.6 millioner kroner tilbage skal staten betale sagens omkostninger på 311.000 kroner.

/ritzau/