Foto: TV2/Nord

Bedre eksamen efter lockout

Ekstra timer efter lærerlockout giver gevinst på afgangsbeviserne.

Elevernes eksamenskarakterer er steget efter lærer-lockouten. Det viser en stikprøve på tre større skoler, som DR Nordjylland har lavet.

De tre skoler har i alt 210 afgangselever, og deres gennemsnitlige karakterer ved 9. klasses afgangseksamen er bedre i år end sidste år i en række fag, både skriftlige og mundtlige.

Ifølge Palle Kristensen, skoleleder ved Bagterp Skole i Hjørring, er snittet hos hans 9.klasser i år mellem 0,5 og 1 point højere end sidste år.

Også på Aalestrup Realskole beretter viceskoleleder Inger Vestergaard om stigende karakterer, for eksempel i stavning hvor snittet er steget 1,4 karakter og færdighedsregning, hvor det i år er 1,1 karakter højere end i 2012.

Både Aalestrup Realskole og Bagterp Skole gav afgangseleverne ekstra timer i prøvefagene efter lockouten.

- Det er en markant ændring og jeg tror, det skyldes, at eleverne oplevede et stærkt pres for at give den en ordentlig skalle, samt at de fik de ekstra timer som et koncentreret "skud" lige inden prøverne, siger Palle Kristensen fra Bagterp Skole til DR Nordjylland.

Gug Skole i Aalborg gav ikke de store elever erstatningstimer efter lockouten; alligevel ses også her, ifølge viceskoleleder Henrik Bilgrau, en generel stigning i karakterniveauet.

Eleverne i folkeskolen bedømmes ud fra en syvtrins-skala, hvor 12 er den højeste karakter, og eleverne censureres af censorer, der enten kommer fra en anden kommune eller en anden skole i samme kommune.

Specialkonsulent i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Asger Hermansen siger, at der ved årets prøver i folkeskolen ikke var ændret i de faglige krav, der stilles til eleverne.

- Censorerne har således skullet bedømme efter de vurderingskriterier som de plejer at benytte, fastslår han.