Det skal være billigere at sælge huse på tvangsauktion, og det skal være billigere for kommunerne at rive faldefærdige huse ned, mener Landdistrikternes Fællesråd. Foto: Thomas Gaardsmand

Det skal være billigere at sælge huse på tvangsauktion, og det skal være billigere for kommunerne at rive faldefærdige huse ned, mener Landdistrikternes Fællesråd. Foto: Christian Henriksen

1 af 2

Billigere tvangsauktioner og nyt fradrag skal øge vækst i yderkommuner

Landdistrikternes Fællesråd vil med en række nye tiltag styrke ejendomsmarkedet udenfor byerne.

Tidligere mandag kom nyheden om, at det aldrig er gået bedre på det danske ejendomsmarked - på nær i Nordjylland, hvor huspriserne falder. 

Set i det lys er det nødvendigt med nye tiltag, der kan sætte skub i udviklingen i modsatte retning, og derfor lancerer Finans Danmark og Landdistrikternes Fællesråd en række nye initiativer, der skal styrke ejendomsmarkedet og understøtte en ny udvikling i landdistrikterne. Blandt forslagene er:

  • Lavere omkostninger ved tvangsauktioner af ”billige” ejendomme​
  • Nedsættelse af kommunal medfinansiering ved nedrivning​
  • At folk i en begrænset periode kan få et ekstra befordringsfradrag, hvis de arbejder i yderområder
  • Udvidelse af BoligJobordningen til nedrivning med ”grønt” incitament i landzoner.

- Vi ser en positiv udvikling i landdistrikterne bl.a. som et resultat af forskellige målrettede politiske initiativer de senere år. Men der er stadig forhold, som påvirker bolig- og udlånsmarkedet negativt. Derfor handler vores udspil om at styrke ejendomsmarkedet i landdistrikterne og herigennem bidrage til mere vækst og flere arbejdspladser her, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. 

Vi har mere om de nye tiltag i aftenens udsendelse klokken 19.30.

Læs også Højeste huspriser nogensinde: Men i Nordjylland går det den gale vej