LIGE NU:

Bjørneklo bekæmpes økologisk i Aalborg

Bekæmpelsen af den invasive plante er i gang i Aalborg, hvor man har valgt en økologisk, men ressourcekrævende tilgang til den genstridige plante.

Bjørnekloen står højt om sommeren, og bekæmpelsen af den genstridige, invasive plante er i gang i Aalborg, hvor man forsøger sig med økologisk nedkæmpning.

Nordjyske kommuner har forskellige strategier mod bjørneklo. I Aalborg er indsatsen helt økologisk, men den sprøjtefrie kamp kræver flere ressourcer, og derfor er der særlige indsatsområder, hvor bekæmpelsen prioriteres højest. Derfor kan man andre steder opleve bjørneklo i fuld flor.

- Uden for indsatsområderne vil der være en række kommunale arealer, hvor vi ikke har mulighed for at nå rundt, fordi vi bruger ressourcerne der, hvor vi skal prioritere midlerne, siger Lene Larsen, skov- og landskabsingeniør ved Aalborg Kommune.

Bjørnekloen er en invasiv plante, der spreder sig og fortrænger andre planter. Saften fra planten er også giftig, og kan give forbrændinger, så der er god grundt til at bekæmpe den.

Næste år bliver det dog sværere at være bjørneklo i Aalborg Kommune. Der kommer en ny indsatsplan, der betyder bekæmpelse i hele kommunen. Og i den forbindelse er mange års indberetninger fra borgerne en stor hjælp.

- Vi har en rigtig god registrering af, hvor der er bjørneklo i kommunen, og den kommer vi til at gøre god brug af næste år, siger Lene Larsen.