Bjørnekloen hører ikke hjemme i den danske natur, og skal derfor bekæmpes.

Bjørneklo: Rekordmange påbud

Aalborg Kommune har påbudt et rekordstort antal borgere, at bekæmpe den uønskede plane bjørnekloen.

Et rekordstort antal borgere har fået brev fra Aalborg Kommune med påbud om at bekæmpe bjørneklo. Det fortæller DR Nordjylland.
 
163 private og grundejere og virksomheder har modtaget påbud her i maj, og det er flere end dobbelt som mange som sidste år. I 2011 sendte kommunen omkring 70 påbud ud.

Det fortæller skov- og naturforvalter Rasmus Roikjær fra Aalborg Kommune.

- Du har pligt til at fjerne kæmpebjørneklo på din ejendom - og gør du ingenting, kan du regne med at kommunen fjerner planterne på DIN regning. Betaler du ikke, vanker der oven i en politianmeldelse og en bøde på minimum 5000 kroner, siger Rasmus Roikjær.

Sådan omtrent lyder indholdet af brevene med påbud.

Myndighederne bekæmper kæmpebjørneklo så indædt, fordi planten ikke hører hjemme i den danske natur og har en række skadevirkninger. Den breder sig voldsomt, udkonkurrerer alle andre plantearter, dyr kan ikke trives i nærheden af den og det kan give alvorlige hudskader, når mennesker berører kæmpebjørneklo.

Kommunens indsatsområder mod kæmpebjørneklo omfatter Lindenborg Ådal og Østerådal, der er slået sammen til eet område.

Desuden er Gerådalen i den nordøstlige del af Aalborg Kommune et indsatsområde. Her har private og kommunen en lovmæssig pligt til at bekæmpe planten.

Uden for disse områder har hverken kommunen eller private en juridisk forpligtelse til at bekæmpe bjørneklo, men udelukkende en moralsk.