Foto: Michael Schmidt Thomsen

Borgerlig splittelse om statsadvokatreform

Venstre bryder med resten af de borgerlige partier og takker nej til en reform af statsadvokaterne.  

Regeringens forsøg på at samle statsadvokaterne to steder i landet splitter den traditionelle borgerlige enighed om retspolitikken.

Mens Liberal Alliance og De Konservative støtter forslaget, så er Dansk Folkeparti positiv, mens Venstre takker nej.

- Venstre ønsker ikke at samle statsadvokaturet ét sted, i Viborg. Det er vigtigt at bevare den decentrale struktur. Og den her centraliseringsbølge vil vi gerne være med til at sætte en stopper for. Selv om det måske ikke er nogen stor sag, så er den principiel. Det siger Venstres retspolitiske ordfører, Karsten Lauritzen.

Selv om Dansk Folkepartis retspolitiske ordfører, Peter Skaarup, er enig i behovet for færre statsadvokaturer, så er han er mere tvivlende overfor, om jyderne kan nøjes med kun én af slagsen.

- Vi må først se på, hvad konsekvenserne bliver, når transporttiden bliver længere og ansatte for eksempel skal til at flytte arbejde, siger Peter Skaarup.

Selv om den seneste politireform fra 2007 navnlig vedrørte politikredsenes struktur, hvor 54 kredse blev til 12, så blev der lagt op til, at den blev fulgt op af en reform af de seks regionale statsadvokaters geografiske område.

Justitsminister Morten Bødskov (S) foreslår derfor, at de seks statsadvokater (hvoraf tre ligger i København, og de tre øvrige i henholdsvis Aalborg, Sønderborg og Viborg) reduceres til to på landsplan.

Der etableres således én statsadvokatur på Sjælland, der dækker de fem politikredse på Sjælland og politikredsen på Bornholm. Og én statsadvokatur i Jylland, der som geografisk område har de fem politikredse i Jylland og politikredsen på Fyn.

  - Jeg er glad for støtten til forslaget fra De Konservative og Liberal Alliance og den positive melding fra Dansk Folkeparti, så vi kan indgå en bred politisk aftale om dette, siger Morten Bødskov.