LIGE NU:

Brønderslev lokker hospice: flyt ind i Dronninglund Sygehus

Det ligner en win win-situation. Dronninglund Sygehus står over for lukning og KamillianerGaardens Hospice er på udkig efter ny bygning. Det har fået Brønderslevs borgmester til at sende et lokkende brev til hospice.

KamillianerGaardens Hospice har tidligere sat en udbygning af den nuværende placering på stand by, fordi en millionarv har gjort det muligt for hospice at kigge på muligheden for at bygge nyt.

Men nu melder Brønderslev Kommune sig på banen som mulig hjemkommune for hospicet. Dronninglund Sygehus står nemlig overfor lukning, så hvorfor et bruge de bygninger til hospice, lyder det bl.a. i et brev fra borgmester Mikael Klitgaard (Venstre).

- Som jeg nævnte for dig i telefonen, har jeg via dagspressen erfaret, at bygningen, hvor Kamilianergaardens Hospice holder til, er blevet solgt, og at man forventer at bygge et nyt hospice andet steds. Dette fik mig straks til at tænke på Dronninglund Sygehus som en oplagt mulighed for ny placering af hospice. Bygningerne ejes af Region Nordjylland, og jeg vil med denne henvendelse opfordre til, at Kamillianer-Gården og Region Nordjylland drøfter mulighederne for at anvende disse bygninger til formålet. Som bekendt har Region Nordjylland besluttet at lukke sygehuset i Dronninglund, og bygningerne bliver derfor ledige om kort tid. Der er efter min vurdering tale meget velegnede lokaler, hvor der forholdsvis enkelt vil kunne skabes et hjemmeligt og rart miljø, skriver borgmesteren bl.a. i det lokkende brev.

KamillianerGaardens Hospice arvede tidligere på året seks millioner kroner og overvejer derfor at bygge helt nyt hospice.