Byplan for Fjerritslev endelig vedtaget

Kommunalbestyrelsen for Jammerbugt Kommune har endelig vedtaget masterplanen for Fjerritslev by på mødet i februar.

Planen for Fjerritslev har længe været undervejs. Der har været byvandringer, borgermøder, høringsfaser og Gymnasiet har været inddraget i processen. Men nu er masterplanen altså vedtaget og det politiske arbejde med at udvælge, hvad der skal ske i byområdet, kan begynde.

Der er flere fokusområder i spil i masterplanen.

Fjerritslev er kendetegnet ved at have en bymidte som omkring årtusindskiftet har gennemgået en helhedsorienteret byfornyelse. Fortove og kørebaner er anlagt i samme niveau, det vil sige uden kantsten. Belægningen og inventar som lygter, bænke og skraldespande er udskiftet i forbindelse med byfornyelsen, og der er allerede i dag et samlet og ensartet udseende i bymidten.

Dette skal fastholdes og udvikles til også at omfatte arealer på norsiden af Vestergade og Østergade, f.eks. op ad Nørregade og ved Apoteket. Bagarealer og -facader skal styrkes for at skabe en oplevelse af sammenhæng med midtbyen. Ved Bryggergården og ved parkeringen foran Apoteket kan man rykke facaderne længere væk ved at udnytte belægningsarealerne for at skabe mere plads for de bløde trafikanter, samtidig med at midtbystrukturen med ensartet belægning og inventar bibeholdes mellem Super Brugsen og Apoteket.

Langs med Brøndumvej foreslås det i masterplanen, at man kan åbne skoven på den højre side, når man kommer sydfra ad Brøndumvej. De rekreative potentialer, der ligger i skovområdet, kan udnyttes bedre med stiforløb. I det hele taget skal Dyrskuepladsen gøres mere fremtrædende fra Brøndumvej ved at beskære træerne mere, end det allerede er gjort. Og på den venstre side ud ad Brøndumvej, kan boldbanerne gøres meget tydeligere ved at gøre en anlagt vold lavere og ved at åbne op i beplantning. På Brøndumvej er der brug for hastighedsnedsættende tiltag, da skolen ligger ud til vejen og den nuværende rundkørsel kan gøres mere markant, da mange trafikanter i dag kører lige igennem rundkørslen.

- Der er mange ting at tage fat på, og masterplanen for Fjerritslev by og område beskriver rigtig mange spændende tiltag. Dem skal vi nu til at arbejde med politisk og selvfølgelig sammen med borgerne, siger Mogens Gade.

Det er nu op til politikerne, at finde ud af, hvilke områder der skal arbejdes med i Fjerritslev-området.