LIGE NU:

Corona sætter sit præg på trafikken: Der er færre personbiler men flere lastbiler på vejene

Der var et markant fald i trafikken i Region Nordjylland i 2020. Det viser tal fra Vejdirektoratet.

Nedlukninger og opfordringer til at blive hjemme på grund af corona har også haft indflydelse på trafikken i 2020.

En opgørelse fra Transportministeriet viser, at over en tiendedel af personbilerne forsvandt fra de nordjyske motorveje sidste år.

Ser man på det samlede nordjyske vejnet og ikke kun motorvejen er faldet i antal af personbiler på vejene på 6,6 procent i år 2020 i forhold til året før.

Opfordringer til at blive hjemme så ofte som muligt og se få mennesker har resulteret i markant mindre trafik på vejene i forhold til året før.

- I hele landet har der været færre personbiler på vejene i 2020, mens lastbiltrafikken har oplevet en lille stigning. Det betyder, at selvom samfundet i perioder har været lukket ned, særligt i Nordjylland, der oplevede den mest omsiggribende nedlukning i efteråret, så har de store køretøjer fortsat holdt samfundet i gang. Og i Nordjylland er lastbiltrafikken faktisk steget i 2020 i forhold til 2019. Der er kommet varer på hylderne, posten er kommet ud og produktionsvirksomhederne har sendt deres produkter ud i verden. Det er et tegn på, hvor meget vi kan gøre for at bremse smittespredningen uden at lukke helt ned, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Trafiktal for Region Nordjylland i 2020 i forhold til 2019

Flere lastbiler på vejene

Stigningen i lastbiltrafikken fandt blandt andet sted på motorvejene, hvor der sidste år blev tilbagelagt 1,16 procent flere lastbil-kilometer end i 2019.

Og alt i alt steg lastbiltrafikken på det samlede vejnet sidste år med knap 1 procent.

Transportminister Benny Engelbrecht tager stigningen som et udtryk for, at det er lykkedes at køre samfundet videre til trods for de restriktioner, som nedlukningen har påført Danmark.

- Det er et tegn på, at produktionen er holdt i gang herhjemme på trods af nedlukningen. Der er hele tiden blevet fragtet varer ud til butikkerne. Hospitalerne har fået deres forsyninger. Og virksomheder og privatkunder har fået de leverancer, de har bestilt. Landet har kort sagt fungeret til trods for de historisk udfordrende omstændigheder, og det er jeg utroligt glad for. Nu gælder det om, at vi i fællesskab kommer gennem de næste, svære måneder, hvor epidemien stadig er udbredt, men hvor vi ruller vaccinen ud i befolkningen, siger transportministeren.

- Udviklingen i lastbiltrafikken er på mange måder en temperaturmåling på tilstanden i hele Danmark. Selv under de hårdeste nedlukninger har vi kunnet se, at godstransporten er kørt videre med uforandret kraft, hvilket har betrygget os i, at samfundets grundlæggende funktioner hele tiden er blevet videreført, siger afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet.

Vejdirektoratets tal afslører, at der blev kørt godt syv procent færre kilometer i personbiler på det samlede vejnet i 2020 end året før i hele landet. Og faldet er endnu større, hvis man kun ser på motorvejene. Her dykkede trafikken med knap 11 procent.

- Vi har været nødt til at gennemføre hele og delvise nedlukninger af samfundet i perioder. Det er hårdt for alle, men det er nødvendigt for, at vi kommer så godt og sikkert gennem denne pandemi som muligt. Trafiktallene viser, at befolkningen har respekteret nedlukningen og dermed hjulpet til at begrænse smittespredningen til især de svage grupper. Det vil jeg som transportminister gerne kvittere for, lyder det fra Bennye Engelbrecht.